Færgeruten Mellerup-Voer

mellerup-voer_forside-228x2281Der har været færgefart på Randers Fjord mellem Mellerup og Voer siden 1610.

En ny bog “Færgeruten Mellerup-Voer i over 400 år” giver en samlet oversigt over den gamle færgefarts historie.

Forfatteren, Bente Svane Kristensen, har tidligere skrevet flere lokalhistoriske artikler i Historisk Aarbog for Randers Amt.

Læs mere om bogen på Forlaget Bogforms hjemmeside: http://www.bogform.dk/fargeruten-mellerup-voer-i-over-400-ar.html.

Færgeriet drives i dag af Randers Fjords Færgefart. Det omfatter også Udbyhøj-færgen ved Randers Fjords udmunding.

Læs mere om færgeriet og dets historie her: http://www.randersfjord-faerger.dk/faergeriets-historie/.