Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Generalforsamling

Print Friendly, PDF & Email

23. februar 2023 kl. 14:30 16:00

Ordinær generalforsamling skal i henhold til § 7 i Selskabets vedtægter holdes hvert år i februar måned.

I 2023 afholdes generalforsamlingen torsdag d. 23. februar kl. 14.30 – 16.00 hos Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, mødelokale MC2.

Nyhedsbrev med formel indkaldelse og dagsorden vil blive udsendt senest d. 9. februar.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i 2022 og godkendelse af beretning.
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for 2022.
 4. Aktivitetsforslag med tilhørende budget for 2023, herunder fastsættelse af kontingentsatser.
 5. Valg af medlemmer til Selskabets bestyrelse.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af revisor.
 8. Forslag fra medlemmer.
 9. Eventuelt.

Ad pkt. 1: Bestyrelsen foreslår Per Clausen.

Ad pkt. 2: Beretningen kan læses og downloades fra Selskabets hjemmeside via dette link: DVS beretning 2022.

Ad pkt. 3: Regnskabet udleveres på generalforsamlingen.

Ad pkt. 4: Aktivitetsforslag og budgetforslag udleveres på generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser for 2023, dvs.:

 • Kontingent for personlige medlemmer: 150 kr. årligt.
 • Kontingent for personlige medlemmer med bopæl i udlandet: 0 kr.
 • Kontingent for studerende: 75 kr. årligt.
 • Kontingent for firmamedlemmer: 750 kr. årligt.

Ad pkt. 5: Bestyrelsens sammensætning i 2022 fremgår af Selskabets hjemmeside: Bestyrelse. Alle er udpeget/valgt på generalforsamlingen i 2022 for en periode af 2 år og er således ikke på valg i 2023.

Bestyrelsen foreslår følgende nyvalg til bestyrelsen: Steffen Elmer Jørgensen.

Ad pkt. 6: Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Chr. Skov Nielsen.

Ad pkt. 7: Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Clausen.

Ad pkt. 8: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes pr. e-mail til dvs@vejhistorie.dk senest mandag d. 13. februar.

Efter generalforsamlingen vil anlægsdirektør Erik Stoklund Larsen holde et foredrag om Vejdirektoratets opgaveportefølje.

Dansk Vejhistorisk Selskab

Se Arrangør hjemmeside

Vejdirektoratet, København

Carsten Niebuhrs Gade 43
København V, 1577 Danmark
+ Google Maps
Se Sted hjemmeside