1

Vejdirektoratets opgaveportefølje

Erik Stoklund Larsen
(VD pressebillede)

I fortsættelse af Selskabets generalforsamling vil anlægsdirektør Erik Stoklund Larsen holde et foredrag om Vejdirektoratets opgaveportefølje.

Sted: Vejdirektoratet, København, mødelokale MC2.

Vejdirektoratet har ansvaret for at planlægge, anlægge og ombygge statens veje – det gælder både motorveje, motortrafikveje og landeveje. Vejdirektoratet har desuden ansvaret for mange af landets broer. Som led i dette arbejde foretager Vejdirektoratet forundersøgelser og miljøvurderinger af mulige fremtidige anlægsarbejder.

Vejdirektoratet løser også opgaver for andre myndigheder – forestår f.eks. byggerier for universiteter, det nye naturhistoriske museum og ny fjernbusterminal ved Dybbølsbro.

På Vejdirektoratets hjemmeside kan man se en oversigt over alle Vejdirektoratets projekter.