Arrangementer i 1983

image_print
Dansk Vejhistorisk Selskab har afholdt disse arrangementer i 1983:
DATO(ER)ARRANGEMENTLÆS MERE HER (klik på linket)
22. feb.Ordinær generalforsamling
8. juniBesigtigelse og demonstration af indsamlede maskiner og genstande til et kommende vejhistorisk museum
1. nov.Foredrag: "Strandvejens problemer i 1800-årene" (gentagelse). Fælles med Vej- og Byplanforeningen.

12. nov.Ekstraordinær generalforsamling mhp. vedtagelse af vedtægtsændringer.

En planlagt ekskursion til Midtsjælland (Skjoldenæsholm) d. 3. september måtte aflyses pga. manglende tilslutning. Ekskursionen agtes i stedet gennemført i 1984.