Arrangementer i 1989

image_print
Dansk Vejhistorisk Selskab har afholdt disse arrangementer i 1989:
DATO(ER)ARRANGEMENTLÆS MERE HER (klik på linket)
22. feb.Ordinær generalforsamling
18. apr.Foredrag: "Romerveje".
24. okt.Foredrag: " Noget om gamle færdselsregler og deres oprindelse" (fælles med Vej- og Byplanforeningen).

En planlagt ekskursion til Sydsjælland og Stevns, herunder besøg på Sparresholm Vognmuseum, d. 28. maj måtte aflyses pga. manglende tilslutning.

En påtænkt ekskursion til Billund og Hærvejen i Nørrejylland blev ikke til noget, bl.a. pga. ændrede planer for Danmarks Vejmuseum (se selskabets beretning for 1989).