Arrangementer i 1991

image_print
Dansk Vejhistorisk Selskab har afholdt disse arrangementer i 1991:
DATO(ER)ARRANGEMENTLÆS MERE HER (klik på linket)
22. feb.Ordinær generalforsamling
16. apr.Foredrag: "Skitse til transport- og kommunikationsteknikkens historie i Danmark 1830-1980".
17. sep.Foredrag: "Militæret og Vejvæsenet i Danmark".
18. dec.Foredrag om Silkevejen (fælles med Vej- og Byplanforeningen).