Arrangementer i 1992

Dansk Vejhistorisk Selskab har afholdt disse arrangementer i 1992:
DATO(ER)ARRANGEMENTLÆS MERE HER (klik på linket)
26. sep.Ekskursion til Skåne og det sydlige Halland (fælles med vej- og Byplanforeningen).
18. okt.Besøg på Københavns Bymuseums udstilling om, hvad der ligger under byens gader.
12. nov.Foredrag: "Færgefart i Danmark gennem tiderne" (fælles med Vej- og Byplanforeningen).

En planlagt bustur d. 2. maj til Danmarks Vejmuseum på Farø samt Reventlow-Museet i Pederstrup og “Milevejen” måtte aflyses pga. manglende tilslutning.