Arrangementer i 1993

Dansk Vejhistorisk Selskab har afholdt disse arrangementer i 1993:
DATO(ER)ARRANGEMENTLÆS MERE HER (klik på linket)
25. feb.Ordinær generalforsamling.
20. apr.Foredrag: "Den bergensiske Kongevej" (fælles med Fonden for Dansk-Norsk Samarbejde).
11.-13. juniEkskursion til Rügen
24. aug.Ekstraordinær generalforsamling.
13. dec.Foredrag: "Vejforordningen af 1793" (fælles med Vej- og Byplanforeningen).
Arrangement i anledning af 200-årsdagen for Chr. VII's underskrift af forordningen.

Et planlagt foredrag i efteråret om “Vejene til Køge” måtte aflyses pga. sygdom. Foredraget blev i stedet gennemført i 1994.