Arrangementer i 2006

Dansk Vejhistorisk Selskab har afholdt disse arrangementer i 2006:

 

DATO(ER)ARRANGEMENTLÆS MERE HER (klik på linket)
21. feb.GeneralforsamlingMeddelelse nr. 2006-1
Referatet er tilsendt medlemmerne
med Meddelelse nr. 2006-2
21. feb.Foredrag: Vi byggede Danmark - Fra de danske entreprenørers
og ingeniørers historie 1850-2005
Meddelelse nr. 2006-1
27. apr.Foredrag: Dansk brobygnings historieMeddelelse nr. 2006-2
30. majForedrag: Renæssance - og det danske vejnetMeddelelse nr. 2006-3
VEJHISTORIE nr. 12/2006 (side 3-13)
25. aug.Vejhistorisk ekskursion til SydsjællandMeddelelse nr. 2006-5
11. okt.Foredrag: Danmarks Vej- og Bromuseum - stedet for de gode historier
om det danske vejnet
Meddelelse nr. 2006-6
28. nov.Foredrag: Lige ud ad landevejenMeddelelse nr. 2006-7

Den planlagte vejhistoriske ekskursion til Finland og Tallinn blev udsat til 2007.