Vejvisersten – et overset kulturminde

image_print

Dansk Vejhistorisk Selskabs sidste arrangement i 2009 er et foredrag med titlen “Vejvisersten – et overset kulturminde” af biolog og naturvejleder Jens Reddersen fra DGI Karpenhøj – Natur- og Friluftscenter. Foredraget finder sted i Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København K, tirsdag den 1. december kl. 15.30 – 17.30.

Jens Reddersen mener, at der stadig er ukendt land at erobre i den danske kulturhistorie. Med en mængde billeder vil han i sit foredrag fortælle om ”Projekt Vejvisersten” i Syddjurs Kommune, som gik ud på at finde, beskytte og formidle gamle vejvisersten – en ukendt del af den danske kulturarv. Projektet opstod tilfældigt ”ud af ingenting” i mødet på Mols mellem en nysgerrig naturvejleder og en vejformand, der havde fundet og genopmalet 6-7 gamle vejvisersten.

Foredraget handler ikke mindst om en vellykket lokal borgerinddragelse, hvor avisartikler, hjemmeside, foredrag og et opdateret billedkatalog har spillet en afgørende rolle, også i at ”privatiserede” vejvisersten er blevet overdraget og placeret til oprindelige placeringer. I alt er pt. 106 sten fundet, fotograferet og registreret og er med til at fortælle en større del af Danmarkshistorien – da landtransporten åd sig ind på skibstransporten, og det blev nødvendigt at vise vej på landjorden, også ude i landområderne, hvor den nye næringslov (1862), andelsbevægelsen mv. satte skub i økonomien og dermed transporten på land.

Fra starten sikrede en lille projektgruppe, at Syddjurs Kommune forpligtigede sig til genrejsning og opmaling af fundne sten. Her har det naturligvis hjulpet, at det foreløbigt er blevet et kulturminde, som Syddjurs har Danmarksrekord i. Foredraget trækker endelig på en nypubliceret analyse af vejviserstenene (i Århus Stifts Årbøger), hvor stenene inddeles i 4-5 forskellige typer og aldre, baseret på stenenes tilhugningsgrad og de anvendte skrifttyper og stavemåder.

Nogle sten er fundet ved afhøvling af græsrabatter, andre med søgespyd på ren ”Indiana-Jones”-vis, hvor lokale tips førte til jordfund af væltede sten på den oprindelige placering. Foredraget giver tips til, hvor tilhørerne skal eftersøge deres egne lokale sten.

Alle er velkomne til foredraget, der som vanligt er gratis.

Vejviserstenene var stort set helt forsvundne og ikke kendt og beskyttede som milepæle. Men selv om det hverken er Jellingestenene eller Stonehenge, er de da flotte – som her med fem vejvisersten ved Syvveje, som står, hvor Randersvej og Gl. Landevej munder ud i Fiskergårdsvej. Foto: Jens Reddersen.
Vejviserstenene var stort set helt forsvundne og ikke kendt og beskyttede som milepæle. Men selv om det hverken er Jellingestenene eller Stonehenge, er de da flotte – som her med fem vejvisersten ved Syvveje, som står, hvor Randersvej og Gl. Landevej munder ud i Fiskergårdsvej. Foto: Jens Reddersen.