Arrangementer i 2011

image_print
Dansk Vejhistorisk Selskab har afholdt disse arrangementer i 2011:

 

DATO(ER)ARRANGEMENTLÆS MERE HER (klik på linket)
17. feb.GeneralforsamlingMeddelelse nr. 2011-2
Referat er tilsendt medlemmerne
17. feb.Foredrag: Forårstøbrud - vejtrafikkens mareridtMeddelelse nr. 2011-2
16. maj.Foredrag: Alfarveje og kongeveje mellem København og RoskildeMeddelelse nr. 2011-3
7. juniForedrag: Dansker i Mexico og Camino Real de Tierra AdentroMeddelelse nr. 2011-4
17.-19 aug.Vejhistorisk ekskursion til NorgeMeddelelse nr. 2011-3
Meddelelse nr. 2011-4
Meddelelse nr. 2011-5
12. okt.Foredrag: Fra Dannevirke til Helmand - Ingeniørtroppernes betydning for DanmarkMeddelelse nr. 2011-6
Se bem. nedenfor.
14. nov.Foredrag: Fingerplanen og transportkorridorerne - og Ring 5Meddelelse nr. 2011-7

Bem.: Da Erik Lauritzen var bortrejst, blev foredraget holdt af civilingeniør, dr. techn., oberstløjtnant af reserven Dan Rosbjerg, DTU, og oberstløjtnant Jørgen Christian Jensen, ingeniørregimentet.

Et planlagt besøg på Danmarks Vej- og Bromuseum måtte udskydes til næste år pga. for få tilmeldinger.