Arrangementer i 2013

Dansk Vejhistorisk Selskab har afholdt disse arrangementer i 2013:

 

DATO(ER)ARRANGEMENTLÆS MERE HER (klik på linket)
9. jan.Vintertjeneste - vintervedligeholdelse i historisk perspektivMeddelelse nr. 2012-7
Beretning for 2012
28. feb.GeneralforsamlingMeddelelse nr. 2013-1
Referat er tilsendt medlemmerne
med Meddelelse nr. 2013-3
28. feb.Foredrag: Storstrømsforbindelsen i fortid, nutid og fremtidMeddelelse nr. 2013-1
15. apr.Foredrag: Dansk brobygnings vej til elitestatus - via broerne over sund og bæltMeddelelse nr. 2013-2
27.-29. majVejhistorisk ekskursion til VestsverigeMeddelelse nr. 2013-2
Meddelelse nr. 2013-4
Meddelelse nr. 2013-6
15. juniEkstraordinær generalforsamlingMeddelelse nr. 2013-5
15. juniByvandring: På sporet af den gamle Helsingørvej i KøbenhavnMeddelelse nr. 2013-5
Meddelelse nr. 2013-6
22. okt.Foredrag: Scotlands Historical Engineering LandmarksMeddelelse nr. 2013-7
12. nov.Besøg af Teknisk Museums VennerBeretning for 2013
(under arrangementer)

Selskabet havde endvidere planlagt at holde et heldagsseminar d. 18. september med titlen “Broer og færger – forbindelser over vand”. Seminaret måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldinger.

Læs om det planlagte program i Meddelelse nr. 2013-6.

Nogle af de planlagte indlæg er i stedet publiceret i VEJHISTORIE nr. 23/2013.