Reflektioner over 40 år i vejsektoren

image_print

 

Trafik & Veje 09-2014Civilingeniør Svend Tøfting, som har været ansvarshavende redaktør for først Dansk Vejtidsskrift og senere – efter navneskiftet i 2009 – Trafik & Veje i mere end 26 år, holdt efter selskabets generalforsamling d. 24. februar 2016 et fordrag med titlen Reflektioner over 40 år i vejsektoren. Foredraget fandt sted i Vejdirektoratet.

Svend Tøfting reflekterede i foredraget over sine 40 år i den danske vejsektor – fra tiden tilbage i Aalborg kommune i 1970’erne og om arbejdet i Nordjyllands Amt og Region Nordjylland frem til i dag. Herefter præsenterede han brudstykker fra historien om Dansk Vejtidsskrift og Trafik & Veje og planerne for bladets fremtid.

Dansk Vejtidsskrift/Trafik & Veje kunne i 2014 fejre 90-års jubilæum for sin virksomhed inden for danske vejsektor. Samtidig kunne Svend Tøfting fejre sit 25-års jubilæum som bladets ansvarshavende redaktør – et virkelig langt virke for den danske vejsektor.

De to jubilæer blev bl.a. fejret i bladets nr. 9-2014 med en række historiske artikler. Forsiden af jubilæumsnummeret viser forsidens lay-out gennem de 90 år.