1

Besøg i Trafiktårnet Øst

Besøget fandt sted d. 18. december 2017. Der var 19 deltagere, heraf 3 ægtefæller til medlemmer.

Vi blev budt velkommen af Helle Nilsson, som i forhallen fortalte om den markante bygning, som er tegnet af arkitektfirmaet Tranberg Arkitekter for Banedanmark som bygherre.

Kunstneren Henrik Plenge Jakobsen har stået for den ud- og indvendige udsmykning. Et af elementerne er et Foucault’s pendul ophængt i loftet 9 etager over gulvet og udformet som en kokosnød i bronze. Kokosnødden skal symbolisere rejse og tyngde.

Rundvisningen begyndte med en tur op på tagterrassen, hvor vi kunne nå at nyde udsigten over Københavns tage inden mørkefald.

Dernæst besøgte vi Banedanmarks trafikkontrolcenter, hvor togleder Martin Aaberg fortalte om overvågningen og styringen af trafikken på S-togsnettet. Martin Aaberg forklarede levende og illustrativt om forskellen mellem det gamle – manuelt betjente – signalsystem og det nye, moderne. Han omtalte desuden nogen af de udfordringer, man ville møde, når den netop udmeldte politiske målsætning om at overgå til førerløs drift af S-togsnettet skulle realiseres. Han kom også ind på trafikkontrollens bemanding og procedurer i forbindelse med uforudsete hændelser som f.eks. personpåkørsler, tyveri af kabler og nedfald af køreledninger.

Derefter fik vi en kop kaffe i et af tårnets mødelokaler (opkaldt efter danske broer og tunneller), mens operationel koordinator Jacob Langebæk Hegner gav en grundig orientering om Vejdirektoratets trafikcenter, dets opgaver og bemanding og – ikke mindst – den moderne teknik, hvormed trafikcentret er i stand til at overvåge og styre vejtrafikken.

Ved hjælp af bl.a. trafikovervågningskameraer er det muligt at have overblik over den aktuelle trafiksituation på statens veje og andre større veje i hovedstadsområdet og resten af landet.

I tilfælde af uheld, ulykker, tæt trafik eller andre hændelser kan trafikcentret gribe aktivt ind for at lette trafikafviklingen i samarbejde med politiet, redningsberedskabet og andre myndigheder.

Det er endvidere en vigtig opgave at informere trafikanterne om situationen på vejene ved trafikmeldinger i radio, TV og på internettet.

Orienteringen sluttede med en lille ”reklame” for Vejdirektoratets to apps ”Trafikinfo” og ”Vintertrafik”, som er nyttige informationskilder for bilisterne – ikke mindst i den forestående juletrafik.

Efter orienteringen besøgte vi trafikcentrets eget TV-studie, hvor vi hørte mere om udsendelser af trafikmeldinger på radio og TV og havde et godt kig ind i selve trafikcentret.

Et meget interessant besøg, som varede næsten to timer.

 

Se billeder fra besøget her:

Klik på et billede for at starte slideshow-visning (i større format).

Læs mere om bygningen og dens arkitektur og udsmykning her: