Ny informationstavle ved Krebshusalléen

Torsdag d. 8. juni 2017 blev der afsløret en ny informationstavle på rastepladsen ved Krebshusalléen mellem Sorø og Slaglille. Samme sted er der opstillet en stander med brochurer, der fortæller om alléen – et bevaret stykke chaussé fra 1780’erne.

Sorø Kommune, Dansk Vejhistorisk Selskab og Danmarks Naturfredningsforening, Sorø har samarbejdet om etableringen af informationstavlen og udarbejdelsen af brochuren.

Til stede ved afsløringen var bl.a.

  • Jens Nygaard, formand for teknik- og miljøudvalget i Sorø Kommune
  • Michael Hertz, bestyrelsesmedlem i Dansk Vejhistorisk Selskab
  • Nils Kristian Zeeberg fra Danmarks Tekniske Museum
  • Rolf Lehrmann og Nils Kruse, hhv. næstformand og bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening, Sorø
  • Holger Jørgensen fra Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn
  • Vibeke Beltoft, bestyrelsesmedlem i Sorø Bevaringsforening

sammen med yderligere et antal interesserede deltagere.

Danmarks Naturfredningsforening, Sorø har velvilligt stillet denne billedserie fra afsløringen til rådighed for selskabets hjemmeside (klik på billederne for at se dem i stor størrelse og starte slideshow):

Se informationstavlen her

– og brochuren her

Denne billedserie viser den smukke allé, som den ser ud i dag:

Her er et par gamle billeder af alléen og af Krebshuset, som har givet navn til alléen:

Det er Krebshuset til venstre i billedet, bag Rotunden, Søbjerggard er den underlige bygning til højre.
Et gammelt foto af Krebshuset