Studietur til den genfundne bro

image_print

DVS havde fredag d. 19. maj 2017 arrangeret en studietur til den genfundne bro og vandkraftværket ved Vestbirk. Turen var tilrettelagt af Hans Leth. Som det fremgik af indbydelsen var der opsamling/start ved Horsens Banegård. 17 personer kunne stige i bussen lidt i kl. 12. Én kørte selv til Pejsegården i Brædstrup.

Undervejs fortalte Arne Rosenkvist ved passage af motorvejen ved Horsens Vest og Hansted Ådal om de geologiske forhold i ådalen, som ved anlægget af motorvejen gjorde det nødvendigt at fjerne et tykt dyndlag. Det skete ved sprængning.

Tamdrup Kirke. Foto fra kirkens hjemmeside.

På turen til Brædstrup gjorde vi en lille sviptur op omkring Tamdrup Kirke, som er en af landets ældste og største landsbykirker (fra ca. 1125). Det var Arne Rosenkvist, der havde ønsket, at vi lagde turen der omkring. Han fortalte om kirken, dens bygningshistorie, dens markante placering i landskabet og dens mulige betydning i Danmarkshistorien. Kirkens gyldne alter viser historien om Poppo, der omvendte Harald Blåtand til kristendommen.

Vi passerede også det nye Statsfængsel Østjylland (Institution Enner Mark) og endelig gennem Colas’ grusgrav, inden vi var tilbage på Silkeborgvej mod Brædstrup og Pejsegården. Her ventede endnu en deltager samt biolog Simon Marsbøl fra Horsens Kommune.

Vi startede med frokosten, hvorefter Simon i ord og billeder berettede om den gamle jernbanebros historie og frilægningen af den. Broen blev indviet første gang i 1899 i forbindelse med etableringen af jernbanestrækningen Horsens-Bryrup. Broen blev bygget over Gudenåen ved en lille landsby og nu stationsby Gammelstrup. Da banen i 1929 blev ombygget fra smalsporet til normalsporet, kunne broen ikke bære de tungere tog, og da det meste af åens vand nu blev ledet uden om brostedet til Vestbirk Vandkraftværk, valgte man at opbygge en dæmning omkring broen med 2 gennemløb på 2×2 m. Arbejdet med tildækningen varede 3½ år! Samtidig blev banen forlænget til Silkeborg. Da banen blev nedlagt i 1968, blev traceet anvendt til natursti.

Den genfundne bro. Foto: Arne Rosenkvist.

Simon fortalte, at hele frilægningsprojektet oprindeligt startede som et vandløbsprojekt, idet der var et stort ønske om at få frilagt åen under broen. Ørrederne i åen kunne ikke uden risiko passere de 35 m lange gennemløb under dæmningen. Arbejdet blev finansieret af EU, og den estimerede pris var på 6,4 mio. kr.  Ved arbejdets påbegyndelse fandt man hurtigt ud af, at broen var i en meget bedre stand end forudset, hvilket gav anledning til overvejelser om at ændre projektet fra fjernelse af dæmning og bro til fjernelse af dæmning og bevarelse af bro. Broen er nu en del af Bryrup banesti, en regional natursti mellem Horsens og Silkeborg.

Simon kunne fortælle om mange positive overraskelser over broens fine tilstand efter de mange års tornerosesøvn gemt under 10.000 m3 sand. Projektet blev holdt inden for overslagsprisen med undtagelse af nogle hundrede tusinde kr. til uforudsete udgifter. Disse blev velvilligt afholdt af Horsens Kommune.

Efter besigtigelsen af broen var der friskbrygget kaffe og hjemmebagte kager ved borde og bænke i skoven. Der var rigtig mange andre, der havde benyttet sig af det smukke sommervejr til at komme ud til broen. Herefter gik turen videre en lille kilometer i bus, hvor vi så skulle gå de sidste ca. 500 m frem til Vestbirk Vandkraftværk.

Vestbirk Vandkraftværk. Foto: Horsens Kommune.

Her blev vi modtaget af formanden for Brædstrup Turistforening, Helle Richelieu og hendes mand. Helle Richelieu indviede os i Gudenåens betydning helt tilbage fra bronzealderen og op til industrialiseringens indtog i Danmark. Hun fortalte endvidere om værkets tilblivelse og placering, som primært blev valgt ud fra gunstige faldforhold på åen (10 m fald på en kort strækning), men også fordi der det samme sted lå en stor klædefabrik med ca. 100-150 ansatte, nemlig Vestbirk Klædefabrik.

Værket kører stadig som elværk med en forholdsvis ny turbine i et nyt turbinehus, men det gamle værk og turbine står lige så flot, som da det blev indviet for snart hundrede år siden. Elproduktionen er dog begrænset, fordi vandmængden til værket er blevet mindre.

Værket og dets omgivelser rummer kulturhistorie, men der er et naturmæssigt ønske om, at alt Gudenåens vand skal løbe i åens oprindelige løb – og altså uden om værket. Der er derfor aktuelle drøftelser om værkets fremtid.

Som et lille kuriosum var vi lige henne og se den gamle klædefabrik – eller rettere resterne af den, idet selve produktionshallen brændte for mange år siden. Resterne, hovedbygning mm. er flot velbevaret og ligger utroligt smukt lige ned til Gudenåen.

En rigtig god og lærerig tur i smukke naturomgivelser og i rigtig flot sommervejr.

Mandag den 22. maj, altså få dage efter vores tur, havde Horsens Kommune indbudt til et borgermøde og workshop på Pejsegården. Kommunen skal skabe fri passage for ørreder og andet dyreliv i Gudenåen, og der må ikke forekomme kunstig opstuvning af vandet i åen. Det vil påvirke vandmængden gennem værket og dermed dets fremtid. Læs mere om projektet og borgermødet på Horsens Kommunes hjemmeside under overskriften “Aktuelt projekt: ….”.

Se flere billeder fra turen (klik på billederne for at se dem i fuld størrelse):

 

Læs mere om

Tamdrup Kirke og dens historie på kirkens hjemmeside http://tamdrupkirke.dk/, hvor der også er links til yderligere kilder.

Statsfængslet Enner Mark på fængslets hjemmeside http://www.ostjylland.info/.

Den genfundne bro og Vestbirk Vandkraftværk på Horsens Kommunes hjemmeside: https://horsens.dk/Fritid/Natur-og-Friluftsliv/DenGenfundneBro, hvor der også er links til yderligere oplysninger. På siden HBS – Gammelstrupbroen er der flere billeder fra frilægningen og restaureringen af broen.