The Iron Bridge

image_print

Foredraget, som blev holdt i samarbejde med HITEK, havde samlet ca. 40 deltagere. Den australske professor Miles B. Lewis fortalte om historiske broer af jern og stål, begyndende med den første bro af støbejern, the Coalbrookdale Bridge (Iron Bridge) (1776-79) i England. Broerne af støbejern var buebroer, men i takt med forbedrede materialer (smedejern – senere stål) blev det muligt at konstruere nye brotyper med større spændvidder og længde. Brodele af jern og stål kunne fremstilles centralt og transporteres til det sted, hvor broen skulle bygges. I Europa var især engelske og franske ingeniører foregangsmænd og fremstillede broer, som blev eksporteret til hele verden.

 

Foredraget var ledsaget af mange billeder af eksempler på karakteristiske brotyper og konstruktionsdetaljer. Det sluttede med en omtale af transportable broer, herunder broer til militært brug.

Man kan se et resume af foredraget her: The Iron Bridge.

Professor Lewis givet tilladelse til, at et udvalg af hans billeder fra foredraget kan vises her. Billeder med copyright og de fleste billeder af jernbanebroer er udeladt. Se billederne her: Iron Bridges.

Læs mere om professor Lewis på hans hjemmeside: http://www.mileslewis.net/.