Oversigt over selskabets arrangementer

Print Friendly, PDF & Email

Dansk Vejhistorisk Selskab afholder følgende typer af arrangementer:

Medlemsmøder med foredrag

Selskabet afholder 5-6 medlemsmøder om året med foredrag om emner inden for vejenes og vejtransportens historie. Møderne afholdes normalt i Vejdirektoratet i København.

Ekskursioner og studieture

Selskabet gennemfører normalt mindst én gang årligt ekskursioner og studieture for at besøge vejhistorisk interessante lokaliteter (vejstrækninger, broer, milesten mv.) eller museer og samlinger i Danmark eller vore nabolande.

Seminarer

Selskabet kan afholde eller deltage i seminarer om aktuelle emner med relation til vejhistorie, samfærdsel mv.

Andre arrangementer

Selskabet kan endvidere afholde eller deltage i andre relevante arrangementer, f.eks. i forbindelse med genopstilling af restaurerede milesten.

Samarbejde med andre foreninger

Nogle arrangementer afholdes i samarbejde med andre foreninger, f.eks. IDA Historisk Teknologi (HITEK) og IDA Trafik & Byplan.

Arrangementer i 2024

Kommende arrangementer

Tidligere års arrangementer

Klik på årstallet i skemaet for at se en oversigt over selskabets arrangementer det pågældende år.
Oversigterne vises i tabelform, og således at man ved at klikke på linket i kolonnen “Læs mere her” kan læse en mere udførlig beskrivelse af det pågældende arrangement (indbydelse og/eller referat). De fleste af arrangementerne er desuden omtalt i selskabets årsberetninger.
Oversigterne kan således bidrage til at give et indtryk af selskabets aktiviteter gennem årene.
Der mangler dog en oversigt for et af de allertidligste år – 1986. Den vil blive tilføjet, når det lykkes at finde arkivmateriale fra 1986.

202320222021
20202019201820172016
20152014201320122011
20102009200820072006
20052004200320022001
20001999199819971996
19951994199319921991
1990 1989 1988 1987 1986
1985198419831982—-