Oversigt over selskabets arrangementer

Dansk Vejhistorisk Selskab afholder følgende typer af arrangementer:

Medlemsmøder med foredrag

Selskabet afholder 5-6 medlemsmøder om året med foredrag om emner inden for vejenes og vejtransportens historie. Møderne afholdes normalt i Vejdirektoratet i København.

Ekskursioner og studieture

Selskabet gennemfører normalt mindst én gang årligt ekskursioner og studieture for at besøge vejhistorisk interessante lokaliteter (vejstrækninger, broer, milesten mv.) eller museer og samlinger i Danmark eller vore nabolande.

Seminarer

Selskabet kan afholde eller deltage i seminarer om aktuelle emner med relation til vejhistorie, samfærdsel mv.

Andre arrangementer

Selskabet kan endvidere afholde eller deltage i andre relevante arrangementer, f.eks. i forbindelse med  genopstilling af restaurerede milesten.

Samarbejde med andre foreninger

Nogle arrangementer afholdes i samarbejde med andre foreninger, f.eks. IDA Historisk Teknologi (HITEK) og IDA Trafik & Byplan.

Dette års arrangementer

Selskabets plan for arrangementer i den resterende del af 2019 er under udarbejdelse.

Se også oversigten over kommende begivenheder til højre herfor (NB: Her er også medtaget begivenheder arrangeret af andre foreninger, museer m.fl.).

DATO(ER)ARRANGEMENTLÆS MERE HER (klik på linket)
26. feb.GeneralforsamlingMeddelelse nr. 2019-1
DVS beretning for 2018
Referat
26. feb.Foredrag: Bjørn Westerbeek Dahl:
“En zirlig by” om Christian den 5.s byplanlægning.
Meddelelse nr. 2019-1
En zirlig by
13. juniBesøg på Kronprinsesse Marys BroMeddelelse nr. 2019-3
20.-21. septemberVejhistorisk tur til Midtjylland og HimmerlandMeddelelse nr. 2019-4
Program og tilmelding

 

Tidligere års arrangementer

Klik på årstallet i skemaet for at se en oversigt over selskabets arrangementer det pågældende år.
Oversigterne vises i skemaform (som ovenfor), og således at man ved at klikke på linket i kolonnen “Læs mere her” kan læse en mere udførlig beskrivelse af det pågældende arrangement (indbydelse og/eller referat). De fleste af arrangementerne er desuden omtalt i selskabets årsberetninger.
Oversigterne kan således bidrage til at give et indtryk af selskabets aktiviteter gennem årene.
Der mangler dog en oversigt for et af de allertidligste år – 1986. Den vil blive tilføjet, når det lykkes at finde arkivmateriale fra 1986.

----1982198319841985
1986 1987 1988 1989 1990
19911992199319941995
19961997199819992000
20012002200320042005
20062007200820092010
20112012201320142015
201620172018