Oversigt over selskabets arrangementer

image_print

Dansk Vejhistorisk Selskab afholder følgende typer af arrangementer:

Medlemsmøder med foredrag

Selskabet afholder 5-6 medlemsmøder om året med foredrag om emner inden for vejenes og vejtransportens historie. Møderne afholdes normalt i Vejdirektoratet i København.

Ekskursioner og studieture

Selskabet gennemfører normalt mindst én gang årligt ekskursioner og studieture for at besøge vejhistorisk interessante lokaliteter (vejstrækninger, broer, milesten mv.) eller museer og samlinger i Danmark eller vore nabolande.

Seminarer

Selskabet kan afholde eller deltage i seminarer om aktuelle emner med relation til vejhistorie, samfærdsel mv.

Andre arrangementer

Selskabet kan endvidere afholde eller deltage i andre relevante arrangementer, f.eks. i forbindelse med genopstilling af restaurerede milesten.

Samarbejde med andre foreninger

Nogle arrangementer afholdes i samarbejde med andre foreninger, f.eks. IDA Historisk Teknologi (HITEK) og IDA Trafik & Byplan.

Arrangementer i 2022 (foreløbig oversigt)

DATO(ER)ARRANGEMENTLÆS MERE HER (klik på linket)
22. februarOrdinær generalforsamlingIndkaldelse: Nyhedsbrev nr. 2022-02
Referat: Referat af ordinær generalforsamling
22. februarForedrag om bevaring af vor vejhistoriske kulturarvIndbydelse: Nyhedsbrev nr. 2022-02
23. martsEkstraordinær generalforsamlingIndkaldelse: Nyhedsbrev nr. 2022-03
Referat: Referat af ekstraordinær generalforsamling
2. - 6. majStudierejse til IrlandIndbydelse: Nyhedsbrev nr. 2021-15
Kort referat i Nyhedsbrev nr. 2022-07
16 juni Arrangement i SkanderborgMulige emner:
- Orientering om Vejdirektoratets system DANBRO og Danbroweb
- Orientering om foreningen "Dagmars Brobisser"
- Besøg på Dagmarbro i Skanderborg.
Nærmere følger, når arrangementet er endeligt fastlagt.
6. augustVejhistorisk udflugt til området ved vestenden af Farum Sø.Mulige emner:
- Orientering om Fonden Oldsstier.dk.
- Vejstrøg og oldtidsveje i Nordsjælland.
- Hulveje og oldtidsminder ved Vestenden af Farum Sø.
Nærmere følger, når arrangementet er endeligt fastlagt.
? septemberVejhistorisk ekskursion til Sydsjælland og Lolland-FalsterIndbydelse: Nyhedsbrev nr. 2021-07.
Turen var oprindeligt planlagt gennemført i september 2021, men måtte aflyses pga. for få tilmeldinger. Der vil blive udsendt en ny indbydelse og et opdateret program, når alle aftaler om besøg mm. er på plads. Det bliver en éndagstur.

Tidligere års arrangementer

Klik på årstallet i skemaet for at se en oversigt over selskabets arrangementer det pågældende år.
Oversigterne vises i tabelform, og således at man ved at klikke på linket i kolonnen “Læs mere her” kan læse en mere udførlig beskrivelse af det pågældende arrangement (indbydelse og/eller referat). De fleste af arrangementerne er desuden omtalt i selskabets årsberetninger.
Oversigterne kan således bidrage til at give et indtryk af selskabets aktiviteter gennem årene.
Der mangler dog en oversigt for et af de allertidligste år – 1986. Den vil blive tilføjet, når det lykkes at finde arkivmateriale fra 1986.

2021
20202019201820172016
20152014201320122011
20102009200820072006
20052004200320022001
20001999199819971996
19951994199319921991
1990 1989 1988 1987 1986
1985198419831982----