Oversigt over selskabets arrangementer

image_print

Dansk Vejhistorisk Selskab afholder følgende typer af arrangementer:

Medlemsmøder med foredrag

Selskabet afholder 5-6 medlemsmøder om året med foredrag om emner inden for vejenes og vejtransportens historie. Møderne afholdes normalt i Vejdirektoratet i København.

Ekskursioner og studieture

Selskabet gennemfører normalt mindst én gang årligt ekskursioner og studieture for at besøge vejhistorisk interessante lokaliteter (vejstrækninger, broer, milesten mv.) eller museer og samlinger i Danmark eller vore nabolande.

Seminarer

Selskabet kan afholde eller deltage i seminarer om aktuelle emner med relation til vejhistorie, samfærdsel mv.

Andre arrangementer

Selskabet kan endvidere afholde eller deltage i andre relevante arrangementer, f.eks. i forbindelse med  genopstilling af restaurerede milesten.

Samarbejde med andre foreninger

Nogle arrangementer afholdes i samarbejde med andre foreninger, f.eks. IDA Historisk Teknologi (HITEK) og IDA Trafik & Byplan.

Dette års arrangementer

DATO(ER)ARRANGEMENTLÆS MERE HER (klik på linket)
24. feb.GeneralforsamlingIndkaldelse til ordinær generalforsamling
Referat
24. feb.Foredrag: Michael Hertz : Min 27 års-affære med DVSIndbydelse til foredraget
Forår 2020Besøg på Vikingevejen og -broen.
NB: Besøget er udsat til senere pga. COVID-19.
Vikingebro
31. aug. - 4. sept.Studietur til IrlandStudietur til Irland

Selskabets plan for arrangementer i den resterende del af 2020 er under udarbejdelse.

Se også oversigten over kommende begivenheder til højre herfor (NB: Her er også medtaget begivenheder arrangeret af andre foreninger, museer m.fl.).

Tidligere års arrangementer

Klik på årstallet i skemaet for at se en oversigt over selskabets arrangementer det pågældende år.
Oversigterne vises i skemaform (som ovenfor), og således at man ved at klikke på linket i kolonnen “Læs mere her” kan læse en mere udførlig beskrivelse af det pågældende arrangement (indbydelse og/eller referat). De fleste af arrangementerne er desuden omtalt i selskabets årsberetninger.
Oversigterne kan således bidrage til at give et indtryk af selskabets aktiviteter gennem årene.
Der mangler dog en oversigt for et af de allertidligste år – 1986. Den vil blive tilføjet, når det lykkes at finde arkivmateriale fra 1986.

----1982198319841985
1986 1987 1988 1989 1990
19911992199319941995
19961997199819992000
20012002200320042005
20062007200820092010
20112012201320142015
2016201720182019