Den præsentable Entré

Adgangsvejene til Kongens København 1660-1870 og deres forskønnelse.

Foredrag ved Bjørn Westerbeek Dahl

Sted: Vartovs Store Sal, mandag den 21. oktober 2019, kl. 19.

 

Medlemmer af Dansk Vejhistorisk Selskab er velkomne til dette arrangement i Selskabet for Københavns Historie. Deltagelse er gratis.

Prospect ad den nye anlagte Vey uden for Stadens Nørre Port 1780

 

Med enevældens indførelse i 1660-61 cementeredes Københavns rolle som monarkiets ubestridte hovedstad. Her samledes det statslige styre, og byen skulle derfor præsentere landets formåen i en passende ramme. Inden for voldene ytrede det sig i adskillige forsøg på at modernisere bygninger og byplan. Uden for voldene forsøgte man i flere omgange at skabe imponerende byrum i form af allébeplantninger, der skulle give et godt førstehåndsindtryk af byen. Særligt H.E. Peymanns pragtalléer uden for Vester-, Nørre- og Østerport fra 1780’erne bør fremhæves. Senere tider har imidlertid handlet ilde med forstædernes beplantning, og kun Dag Hammarskiölds Allé står tilbage af fordums herlighed, om end i en noget forpjusket form.

Foredraget er i det store og hele en gentagelse af Bjørn Westerbeek Dahls foredrag efter generalforsamlingen i Dansk Vejhistorisk Selskab d. 26. februar 2019 under overskriften “En zirlig by” om Christian d. 5.’s byplanlægning. Så hvis du ikke deltog dengang, er der en ny mulighed for at høre foredraget d. 21. oktober.