Dansk Vejhistorisk Selskab og persondataforordningen

image_print

 

25. maj 2018 trådte en ny persondataforordning i kraft. Den fastsætter regler for offentlige myndigheders, private virksomheders og foreningers behandling af personoplysninger.

 

Overordnet stiller forordningen krav om, at

  • der skal være et sagligt formål med at behandle personoplysninger, og behandlingen skal begrænses til det, der er nødvendigt i forhold til formålet,
  • det skal kunne dokumenteres, hvilke oplysninger, der behandles, hvem der behandler dem, og hvor de opbevares mv.,
  • de registrerede medlemmer m.fl. skal orienteres om, hvilke oplysninger der behandles og hvorfor,
  • personoplysningerne skal behandles med den fornødne datasikkerhed.

 

Dansk Vejhistorisk Selskab er dataansvarlig for de personoplysninger om selskabets medlemmer, som selskabet indhenter, opbevarer og anvender i forbindelse med selskabets medlemsadministration.

 

Selskabet vil leve op til kravene i forordningen ved

  •  at orientere medlemmerne om selskabets persondatapolitik,
  •  at udarbejde en intern fortegnelse over, hvilke personoplysninger, der behandles, og til hvilket formål, samt hvem der har relevant adgang til forskellige typer af oplysninger,
  •  at udarbejde instruktioner til og aftaler med de bestyrelsesmedlemmer og andre, som er selskabets databehandlere af personoplysninger.

 

Selskabets persondatapolitik er udsendt som meddelelse nr. 2018-5 til medlemmerne og bekendtgjort på selskabets hjemmeside.

 

Nærmere oplysninger om databeskyttelse og databeskyttelsesforordningen (ofte forkortet GDPR) kan findes på Datatilsynets hjemmeside: