Nyt på siden

image_print

På denne side vil der løbende blive orienteret om større opdateringer inden for de seneste ca. 12 måneder, f.eks.

  • nyt indhold,
  • ændringer af hjemmesidens struktur (sider, menuer mv.),
  • andre nyheder på siden.

Nyt indhold

12. maj 2022

Nyhedsbrev nr. 2022-07 udsendt. Diverse smårettelser og opdateringer flere steder samt fjernelse af døde links.

21. april 2022

Nyhedsbrev nr. 2022-06 er udsendt. To ledige pladser på studierejsen til Irland. Reception på Museum Skanderborg i anledning af udgivelsen af bogen “Da chausséen kom til Skanderborg”. Foreløbig orientering om forslag til ændring af museumsloven.

15. april 2022

Oversigten over selskabets arrangementer i 2022 er blevet opdateret.

11. april 2022

Nyhedsbrev nr. 2022-05 er udsendt. Indhold: Referater af årets generalforsamlinger. Referaterne er også tilføjet på hjemmesiden.

2. februar 2022

Nyhedsbrev nr. 2022-02 er udsendt d. 1. februar. Indhold: Indkaldelse til generalforsamling og indbydelse til foredrag.

22. januar 2022

Formandens nytårshilsen tilføjet på forsiden. VEJHISTORIE nr. 38 er udsendt. Nyhedsbrev nr. 2022-1 er udsendt. På siden om kort over Danmark er Kortforsyningen erstattet af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE).

1. december 2021

VEJHISTORIE nr. 38 er gået i trykken og vil snart være på vej til medlemmer og abonnenter. Ny quiz i “Kender du denne bro?”.

21. november 2021

Nyhedsbrev nr. 2021-16 udsendt.

9. november 2021

Nyhedsbrev nr. 2021-15 udsendt. Dansk Brodag 2022 tilføjet under kommende begivenheder

14. oktober 2021:

Generel opdatering, bl.a. om rejsen til Irland i maj 2021.

21. august 2021:

Forsiden opdateret med oplysninger om planlagte arrangementer i løbet af efterår/vinter 2021/2022 samt udsendelse af nyhedsbrev nr. 2021-11.

8. august 2021

Nyhedsbrev nr. 2021-10 er udsendt. Omtale af tre nye bøger.

18. juli 2021

Nyhedsbrev nr. 2021-09 er udsendt. Det indeholder mindeord over Kirsten-Elizabeth Høgsbro, som afgik ved døden d. 3. juli. Mindeordene kan også læses på hjemmesiden.

22. juni 2021

Nyhedsbrev nr. 2021-08 er udsendt.

8. juni 2021

Nyhedsbrev nr. 2021-07 er udsendt. Indbydelse til de to første medlemsarrangementer i efteråret 2021.

1. juni 2021

Nyt fra selskabet er opdateret efter det seneste bestyrelsesmøde. Nyhedsbrev nr. 2021-06 er udsendt.

7. maj 2021

Nyhedsbrev nr. 2021-05 udsendt.

2. april 2021

Nyhedsbrev nr. 2021-03 udsendt. Foromtale af VEJHISTORIE nr, 37/2021.

14. marts 2021

Nyt fra selskabet opdateret. Nyt arrangement: Virtuelt foredrag om Åsum Bro. Nyhedsbrev nr. 2021-02 udsendt.

9. februar 2021

Nyt fra selskabet opdateret. Nyhedsbrev nr. 2021-01 er udsendt.

24. januar 2021

Under overskriften Nyhedsbreve: Opfordring til at opdatere sin e-mailadresse, hvis man ikke har modtaget nyhedsbrev nr. 2020-1.

Strukturændringer

16. juli 2019

Hovedmenuen øverst på siden er blevet ændret:

“SLVV” er ændret til “HISTORISKE VEJSTEN”, som er umiddelbart forståeligt og dækkende for de underliggende siders indhold. For at begrænse menuen til én linie har det været nødvendigt at forkorte andre overskrifter. “PUBLIKATIONER” er ændret til “UDGIVELSER” og “VEJHISTORISKE SIDER” er forkortet til “VEJHISTORIE”. Derudover er menupunkternes rækkefølge ændret. Indholdet under de enkelte menupunkter er uændret.

18. september 2018

Der er nu knyttet et SSL-certifikat til selskabets domæne vejhistorie.dk. SSL står for Secure Sockets Layer. Det er en krypteringsprotokol, som sikrer at kun afsender og modtager kan læse den information der sendes mellem en webbrowser og en server. En sikker hjemmeside kan kendes på, at der vises en hængelås i adresselinien øverst på siden, og at adressen begynder med https://. I forbindelse med ændringen skal en hel del referencer på siderne (typisk interne links og billeder) gennemgås og rettes. Det er ved at ske, men indtil alle rettelser er gennemført, kan der endnu være sider, der ikke er vist som sikre, der kan være links, som ikke virker, og billeder, som ikke vises korrekt. Læs mere om SSL-certificering her: Hvad er SSL-certifikater

17. september 2018

Hjemmesiden er flyttet til en hurtigere server hos vores internetudbyder. Det tager dog stadig for lang tid at åbne siden Kort over danske milesten. Webmaster arbejder på at forkorte svartiderne ved at optimere og komprimere billederne på siden.