Nyt på siden

image_print

På denne side vil der løbende blive orienteret om større opdateringer inden for de seneste ca. 12 måneder, f.eks.

  • nyt indhold,
  • ændringer af hjemmesidens struktur (sider, menuer mv.),
  • andre nyheder på siden.

Nyt indhold

22. januar 2022

Formandens nytårshilsen tilføjet på forsiden. VEJHISTORIE nr. 38 er udsendt. Nyhedsbrev nr. 2022-1 er udsendt. På siden om kort over Danmark er Kortforsyningen erstattet af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE).

1. december 2021

VEJHISTORIE nr. 38 er gået i trykken og vil snart være på vej til medlemmer og abonnenter. Ny quiz i “Kender du denne bro?”.

21. november 2021

Nyhedsbrev nr. 2021-16 udsendt.

9. november 2021

Nyhedsbrev nr. 2021-15 udsendt. Dansk Brodag 2022 tilføjet under kommende begivenheder

14. oktober 2021:

Generel opdatering, bl.a. om rejsen til Irland i maj 2021.

21. august 2021:

Forsiden opdateret med oplysninger om planlagte arrangementer i løbet af efterår/vinter 2021/2022 samt udsendelse af nyhedsbrev nr. 2021-11.

8. august 2021

Nyhedsbrev nr. 2021-10 er udsendt. Omtale af tre nye bøger.

18. juli 2021

Nyhedsbrev nr. 2021-09 er udsendt. Det indeholder mindeord over Kirsten-Elizabeth Høgsbro, som afgik ved døden d. 3. juli. Mindeordene kan også læses på hjemmesiden.

22. juni 2021

Nyhedsbrev nr. 2021-08 er udsendt.

8. juni 2021

Nyhedsbrev nr. 2021-07 er udsendt. Indbydelse til de to første medlemsarrangementer i efteråret 2021.

1. juni 2021

Nyt fra selskabet er opdateret efter det seneste bestyrelsesmøde. Nyhedsbrev nr. 2021-06 er udsendt.

7. maj 2021

Nyhedsbrev nr. 2021-05 udsendt.

2. april 2021

Nyhedsbrev nr. 2021-03 udsendt. Foromtale af VEJHISTORIE nr, 37/2021.

14. marts 2021

Nyt fra selskabet opdateret. Nyt arrangement: Virtuelt foredrag om Åsum Bro. Nyhedsbrev nr. 2021-02 udsendt.

9. februar 2021

Nyt fra selskabet opdateret. Nyhedsbrev nr. 2021-01 er udsendt.

24. januar 2021

Under overskriften Nyhedsbreve: Opfordring til at opdatere sin e-mailadresse, hvis man ikke har modtaget nyhedsbrev nr. 2020-1

20. december 2020

Formandens jule- og nytårshilsen på forsiden. Introduktion af DVS nyhedsbrev. Derudover mindre opdateringer.

12. december 2020

Omtale af ny bog om Hærvejen fra Skagen til Rendsborg. Derudover mindre rettelser og opdateringer.

27. oktober 2020

Opdateret forsiden med oplysninger om indholdet af VEJHISTORIE nr. 36/2020, som forventes at udkomme medio november.

25. september 2020

Tilføjet forhåndsomtale af ny bog: “Langs Danmarks veje” (udkommer 24. oktober 2020). Se forsiden og Nye bøger. Omtale af TV-udsendelser med vejhistorisk indhold flyttet til ny side “Vejhistorie på TV“.

11. september 2020

Ny dato for studieturen til Irland.

25. juli 2020

Udsættelse af studieturen til Irland (se Begivenheder). Orientering om DK4-udsendelse om Grev Reventlow.

28. juni 2020

Tilføjet “Nyt fra selskabet” på forsiden. Oprettet ny side med Ferietips til dem, der holder sommerferie i Danmark i år. Tilføjet referat af selskabets generalforsamling d. 24. februar under Dette års arrangementer.

1. maj 2020

Mindre rettelser og opdateringer i løbet af marts og april, bl.a. af eksterne links og af “Kender du denne bro”.

1. marts 2020

Michael Hertz udnævnt til æresmedlem. Sammensætningen af bestyrelsen efter generalforsamlingen. Selskabets fødselsdag d. 2. marts. Ny Quiz: Kender du denne bro?

6. februar 2020

Tilføjet meddelelse nr. 2020-1 med indkaldelse til selskabets ordinære generalforsamling, incl. tilhørende bilag. Opdateret oversigten over kommende begivenheder. Tilføjet omtale af to nye bøger. Derudover en generel opdatering som følge af årsskiftet.

30. april 2019

VEJHISTORIE nr. 33 er udsendt. Omtalen af indholdet på hjemmesidens forside er blevet opdateret. Der er tilføjet en oversigt over vejhistoriske artikler i Dansk Vejtidsskrift i perioden 1924-1991. Se den på siden Vejhistoriske artikler i DVT og T&V. Beskrivelserne af danske milesten er ved at blive ændret (lidt ændret udseende, større billeder af stenene og en bedre udskriftvenlig version). Se et par eksempler her: US464 og UJ525. Der kommer flere nye beskrivelser “hen ad vejen”.

19. februar 2019

Tilføjet Årbok for Norsk Vegmuseum 2018 på siden Nye bøger. Et af selskabets norske medlemmer, Birgitte Akerhaugen, har sendt en oversigt over artikler i tidligere årbøger. Oversigten kan ses på siden Norsk Vegmuseums Årbok. Den indeholder links til alle årbøger fra 1993 til 2016.

30. september 2018

Meddelelse nr. 2018-7 er tilføjet på siden Meddelelser til medlemmerne. Meddelelsen indeholder en beskrivelse af studieturen til Belgien 23.-26. august og omtale af to foredrag i september samt links til sider med yderligere oplysninger om de nævnte arrangementer.

17. september 2018

Siden Historiske broer i Danmark har fået nyt udseende. For at gøre siden mere overskuelig og brugervenlig er billeder og beskrivelser af broerne blevet indlejret i en tabel, hvor brugerne har mulighed for at sortere og søge. Det er hensigten at ændre andre vejhistoriske sider tilsvarende.

24. maj 2018

Tilføjet nye sider om EU’s persondataforordning og selskabets persondatapolitik. Siderne kan findes i drop-down menuen under OM SELSKABET.

22. november 2017

Der er tilføjet 5 slideshows med udvalgte billeder fra hjemmesiden og fra selskabets arkiv. De handler om følgende emner: SELSKABETS AKTIVITETER, VEJE, BROER, MILESTEN og KILOMETERSTEN. De er tænkt anvendt i forbindelse med orienteringer om selskabet og dets aktiviteter på udstillinger og andre arrangementer – som “appetitvækker” til at søge flere oplysninger på hjemmesiden. Links til de 5 slideshows er indtil videre placeret på forsiden, nederst i højre sidebar. Der er brugsanvisning på de enkelte sider.

 

Strukturændringer

16. juli 2019

Hovedmenuen øverst på siden er blevet ændret:

“SLVV” er ændret til “HISTORISKE VEJSTEN”, som er umiddelbart forståeligt og dækkende for de underliggende siders indhold. For at begrænse menuen til én linie har det været nødvendigt at forkorte andre overskrifter. “PUBLIKATIONER” er ændret til “UDGIVELSER” og “VEJHISTORISKE SIDER” er forkortet til “VEJHISTORIE”. Derudover er menupunkternes rækkefølge ændret. Indholdet under de enkelte menupunkter er uændret.

18. september 2018

Der er nu knyttet et SSL-certifikat til selskabets domæne vejhistorie.dk. SSL står for Secure Sockets Layer. Det er en krypteringsprotokol, som sikrer at kun afsender og modtager kan læse den information der sendes mellem en webbrowser og en server. En sikker hjemmeside kan kendes på, at der vises en hængelås i adresselinien øverst på siden, og at adressen begynder med https://. I forbindelse med ændringen skal en hel del referencer på siderne (typisk interne links og billeder) gennemgås og rettes. Det er ved at ske, men indtil alle rettelser er gennemført, kan der endnu være sider, der ikke er vist som sikre, der kan være links, som ikke virker, og billeder, som ikke vises korrekt. Læs mere om SSL-certificering her: Hvad er SSL-certifikater

17. september 2018

Hjemmesiden er flyttet til en hurtigere server hos vores internetudbyder. Det tager dog stadig for lang tid at åbne siden Kort over danske milesten. Webmaster arbejder på at forkorte svartiderne ved at optimere og komprimere billederne på siden.

13. januar 2018

Ny side med interaktivt Kort over danske milesten er tilføjet med tilhørende vejledning på siden Databasen Sten Langs Vore Veje

17. juli 2017

Menuen i øverste bjælke er ændret således:

“FORSIDE” er fjernet – i stedet kommer man til “Velkommen til Dansk Vejhistorisk Selskab” ved at klikke på selskabets navn og logo.

SLVV (Sten Langs Vore Veje) er tilføjet i menuen. Alt om Milestensgruppens arbejde vil blive samlet her.

KORT er tilføjet i menuen. Indledningsvis kun med selskabets eget “vejhistoriske verdenskort” – men senere også med gengivelser af eller links til andre historiske (vej)kort.

Søgefunktionen er flyttet fra højre sidebar til hovedmenuen. Det er herefter muligt at søge fra alle sider. Søgefeltet kommer frem, når man klikker på “SØG”.

Knappen “pdf og print” er fjernet. Den fungerede ikke tilfredsstillende på sider med billeder. En side udskrives bedst ved at bruge print-funktionen på ens egen enhed og tilpasse papirretning, margener og skala. Fremgangsmåden kan være forskellig, afhængigt af ens enhed, styresystem og browser.

22. januar 2017

Der er tilføjet en kalender på siden. Den indeholder fra begyndelsen ikke så mange begivenheder, men den vil løbende blive udvidet med

  • selskabets egne arrangementer,
  • arrangementer og begivenheder hvor selskabet er repræsenteret,
  • andre arrangementer og begivenheder af vejhistorisk interesse, f.eks. foredrag, konferencer, udstillinger mv. – såvel i Danmark som i udlandet.

Webmaster modtager gerne tips om arrangementer og begivenheder, som bør medtages i kalenderen.