Ferietips

I år holder de fleste danskere formentlig sommerferie i Danmark.

Turistforeninger og udlejere af sommerboliger i alle dele af landet søger at tiltrække turister – danske som udenlandske – ved at henlede opmærksomheden på de lokale seværdigheder og begivenheder.

Dansk Vejhistorisk Selskab vil gerne supplere med nogle forslag til oplevelser for dem, som interesserer sig for vejhistorie.

 

Øresundsbron fylder 20 år d. 1. juli i år.

Jubilæet bliver markeret med en minikoncert fra toppen af en af pylonerne om aftenen, og broens nye pylonbelysning vil være tændt i perioden 1. – 5. juli. Når det igen bliver muligt at gennemføre kundeaktiviteter, vil disse også stå i jubilæets tegn. Se mere på Øresundsbroens jubilæumsside Øresundsbron 20 år, med bl.a. jubilæumsfilmen “Sammen bygger vi broer” samt fakta om byggeriet og broens historie.

 

 

Den Nye Lillebæltsbro fylder 50 år

Også en anden af de store danske broer har fødselsdag i år. Den ny Lillebæltsbro blev indviet d. 21. oktober 1970. I den anledning har Middelfart Museum åbnet en særudstilling om broen. Museet har desuden en særlig side om Broerne over Lillebælt.

 

Den første Lillebæltsbro

blev indviet d. 14. maj 1935 og har således netop rundet de 85 år. Broen er nyrenoveret – den blev genåbnet for trafik i efteråret 2019. Hvis man ikke lider af højdeskræk, kan man foretage en brovandring i 60 meters højde over Lillebælt. Læs mere på siden Bridgewalking. Ved velkomstcentret er der gratis adgang til en lille udstilling om brobyggeriet.

 

 

Hovedlandeveje, slotte og milesten

US005

Hvis man ikke vil lade sig stresse af trafikken på motorvejene, bør man i stedet køre ad nogle af de gamle hovedlandeveje, hvis linieføring i store træk følger chausséerne, som blev anlagt fra slutningen af 1700-tallet frem til midten af 1800-tallet. På flere strækninger er de gamle milesten bevaret. På Kort over danske milesten kan man se, langs hvilke veje milestenene er placeret.

Ved nogle af de fynske slotte og herregårde er der samlinger af milesten, som oprindelig stod langs de fynske landeveje, men blev flyttet hertil ved kilometersystemets indførelse i begyndelsen af 1900-tallet. Det gælder f.eks. Egeskov Slot, som også rummer en stor samling af veterankøretøjer.

 

Ved Brahesborg nær Assens står der hele 23 milesten langs den offentlige vej, som fører til slottet og over gårdspladsen. På Brahesborg findes desuden Danmarks første moderne hængebro af støbejern og smedejern (fra 1850). Broen er en gangbro, som fører over voldgraven.

 

 

Hvis du skal til Lolland-Falster

US460

Følg den gamle hovedvej 2 fra København og se på milestenene fra midten af 1800-tallet undervejs. Milestenene i Faxe Kommune er ikke fremstillet af granit som de fleste andre milesten i landet, men af det lokale faxekalk. Tag evt. en afstikker til Faxe og besøg Geomuseum Faxe. Foran museet står en ½-milesten af faxekalk fremstillet som prøve omkring 1830.

Gør også et ophold på Masnedø og besøg Vejdirektoratets besøgscenter for den kommende ny Storstrømsbro.

På Lolland kan man besøge herregården Pederstrup nordøst for Nakskov, som rummer Reventlow-Museet. Grev Reventlow fremsatte forslag til en forbedring af vejvæsenet i Kongeriget Danmark og var initiativtager til udarbejdelsen af den første egentlige vejlov, Vejforordningen af 13. december 1793.

Museumsvejen forbi Pederstrup blev etableret af det daværende Storstrøms Amt i 1980’erne. Det er en vejstrækning på én mil, hvor der er opstillet en sammenhængende række af milesten og mærkesten (100-favnesten).

 

Hvis du skal til Midt- og Vestjylland

UJ280

er der mulighed for at se nogle af de gamle milesten af Ole Rømer typen. Stenene i det tidligere Ringkjøbing Amt blev opstillet i slutningen af 1700-tallet. Find dem på kort over danske milesten langs vejene fra Holstebro mod Vemb, Lemvig, Thyholm og Skive.

Der står også en række milesten af Ole Rømer typen på vejen gennem det militære skydeterræn syd for Borris. Start f.eks. ved UJ280.

Der er denne sommer adgang til Forsvarets skyde- og øvelsesterræner i de perioder, hvor der ikke er skydninger eller andre militære aktiviteter. Læs mere på siden Sommer med Forsvaret.

 

Find selv andre steder her:

Historiske veje i Danmark

Historiske broer i Danmark

Museer og samlinger

For en sikkerheds skyld – i disse Corona-tider: Kontrollér åbningstider mv. før besøget.