Kontakt selskabet

Selskabet har i mange år “lånt” en e-mailadresse på Vejdirektoratets domæne. I dag er kun enkelte af bestyrelsens medlemmer ansat i Vejdirektoratet.

Det er derfor besluttet at ændre adressen til dvs@vejhistorie.dk.

Denne adresse er knyttet til selskabets eget domæne, vejhistorie.dk og er således med til at synliggøre selskabets identitet.

Den nye adresse er allerede aktiv.

Meddelelser, der sendes til dvs@vejhistorie.dk vil automatisk blive videresendt til bestyrelsens forretningsudvalg (formand, næstformand og kasserer), hvorfra de vil blive behandlet og besvaret.

Den hidtidige adresse, dvs@vd.dk vil blive holdt åben i en overgangsperiode, indtil medlemmer m.fl. har haft en passende tid til at rette deres adressekartoteker.

Selskabets postadresse er stadig hos Vejdirektoratet, men nu på adressen: Dansk Vejhistorisk Selskab, c/o Vejdirektoratet, Havnegade 27, 1058 København K.

Du kan skrive direkte til selskabets milestensgruppe på adressen milesten@vejhistorie.dk, hvis du har spørgsmål eller oplysninger om milesten, kilometersten, vejvisersten eller andre sten langs vore veje.