Nyt på siden

På denne side vil der løbende blive orienteret om større opdateringer inden for de seneste ca. 12 måneder, f.eks.

  • nyt indhold,
  • ændringer af hjemmesidens struktur (sider, menuer mv.),
  • andre nyheder på siden.

Nyt indhold

18. november 2018

Tilføjet ny side om vejforordningen af 1793 i anledning af forordningens 225 års jubilæum.

11. november 2018

Nyt og hurtigere kort på siden Kort over danske milesten.

8. november 2018

Foromtale af VEJHISTORIE nr. 32, som udkommer senere i november.

30. september 2018

Meddelelse nr. 2018-7 er tilføjet på siden Meddelelser til medlemmerne. Meddelelsen indeholder en beskrivelse af studieturen til Belgien 23.-26. august og omtale af to foredrag i september samt links til sider med yderligere oplysninger om de nævnte arrangementer.

17. september 2018

Siden Historiske broer i Danmark har fået nyt udseende. For at gøre siden mere overskuelig og brugervenlig er billeder og beskrivelser af broerne blevet indlejret i en tabel, hvor brugerne har mulighed for at sortere og søge. Det er hensigten at ændre andre vejhistoriske sider tilsvarende.

18. august 2018

Under Nye bøger er tilføjet en omtale af bogen “Roskilde Kro – 500 år ved landevejen”, som udkommer d. 21. august. Under “Kommende begivenheder” og på oversigten over selskabets arrangementer er der tilføjet to foredrag hhv. d. 12. og d. 19. september.

9. august 2018

Det endelige program for den vejhistoriske ekskursion til Belgien kan ses på siden Ekskursion til Belgien. Det historiske hjørne er opdateret med de seneste artikler i 2018. Kort over danske milesten og fortegnelsen over milesten pr. kommune er opdateret med flere sten, især i Holstebro, Herning og Bornholm kommuner og langs rute 151 (den tidligere hovedvej 2 fra København til Vordingborg).

5. juli 2018

Tilføjet ny side med ferietips til sommerferien 2018.

24. maj 2018

Tilføjet nye sider om EU’s persondataforordning og selskabets persondatapolitik. Siderne kan findes i drop-down menuen under OM SELSKABET.

19. april 2018

Selskabets milestensgruppe har fået sin egen e-mailadresse: milesten@vejhistorie.dk.

14. april 2018

Siden Det historiske hjørne er opdateret med de seneste artikler fra 2016-18. Derudover mindre opdateringer og ajourføringer.

13. marts 2018

Omtale af Tønder Kommunes fjernelse af fredet bro. Nyt nummer af Tidsskriftet VEJHISTORIE på vej, og flere numre tilgængelige på hjemmesiden.

9. marts 2018

Referat af generalforsamlingen samt ændret sammensætning af bestyrelsen efter valget på generalforsamlingen. Foromtale af ekskursion til Belgien.

13. januar 2018

På forsiden er “Nyt fra selskabet” opdateret med information om Generalforsamling 2018 og med Nyt fra Milestensgruppen. Generalforsamling 2018 er desuden tilføjet under kommende begivenheder.

19. december 2017

På forsiden er indbydelsen til besøg i Trafiktårnet Øst fjernet. Selskabets jule- og nytårshilsen er tilføjet.

22. november 2017

Der er tilføjet 5 slideshows med udvalgte billeder fra hjemmesiden og fra selskabets arkiv. De handler om følgende emner: SELSKABETS AKTIVITETER, VEJE, BROER, MILESTEN og KILOMETERSTEN. De er tænkt anvendt i forbindelse med orienteringer om selskabet og dets aktiviteter på udstillinger og andre arrangementer – som “appetitvækker” til at søge flere oplysninger på hjemmesiden. Links til de 5 slideshows er indtil videre placeret på forsiden, nederst i højre sidebar. Der er brugsanvisning på de enkelte sider.

3. november 2017

Ikke-aktuelt stof på forsiden er slettet eller flyttet til andre sider. Punktet NYT FRA SELSKABET på forsiden er opdateret. Der er tilføjet nye sider om DANSKE MILESTEN I SLESVIG-HOLSTEN og om HISTORISKE VEJE I TYSKLAND.

7. september 2017

Siderne SLVV og KORT, som blev tilføjet d. 17. juli, har fået mere indhold. Under SLVV er der bl.a. kommet billedgallerier med fotos af forskellige typer milesten og kilometersten. Under KORT er der bl.a. kommet links til Geodatastyrelsens historiske kort på nettet, hvor man kan se og downloade gamle kort over Danmark. Begge sider vil løbende blive udbygget med nyt indhold.

Strukturændringer

18. september 2018

Der er nu knyttet et SSL-certifikat til selskabets domæne vejhistorie.dk. SSL står for Secure Sockets Layer. Det er en krypteringsprotokol, som sikrer at kun afsender og modtager kan læse den information der sendes mellem en webbrowser og en server. En sikker hjemmeside kan kendes på, at der vises en hængelås i adresselinien øverst på siden, og at adressen begynder med https://. I forbindelse med ændringen skal en hel del referencer på siderne (typisk interne links og billeder) gennemgås og rettes. Det er ved at ske, men indtil alle rettelser er gennemført, kan der endnu være sider, der ikke er vist som sikre, der kan være links, som ikke virker, og billeder, som ikke vises korrekt. Læs mere om SSL-certificering her: Hvad er SSL-certifikater

17. september 2018

Hjemmesiden er flyttet til en hurtigere server hos vores internetudbyder. Det tager dog stadig for lang tid at åbne siden Kort over danske milesten. Webmaster arbejder på at forkorte svartiderne ved at optimere og komprimere billederne på siden.

13. januar 2018

Ny side med interaktivt Kort over danske milesten er tilføjet med tilhørende vejledning på siden Databasen Sten Langs Vore Veje

17. juli 2017

Menuen i øverste bjælke er ændret således:

“FORSIDE” er fjernet – i stedet kommer man til “Velkommen til Dansk Vejhistorisk Selskab” ved at klikke på selskabets navn og logo.

SLVV (Sten Langs Vore Veje) er tilføjet i menuen. Alt om Milestensgruppens arbejde vil blive samlet her.

KORT er tilføjet i menuen. Indledningsvis kun med selskabets eget “vejhistoriske verdenskort” – men senere også med gengivelser af eller links til andre historiske (vej)kort.

Søgefunktionen er flyttet fra højre sidebar til hovedmenuen. Det er herefter muligt at søge fra alle sider. Søgefeltet kommer frem, når man klikker på “SØG”.

Knappen “pdf og print” er fjernet. Den fungerede ikke tilfredsstillende på sider med billeder. En side udskrives bedst ved at bruge print-funktionen på ens enhed og tilpasse papirretning og skala. Fremgangsmåden kan være forskellig, afhængigt af ens enhed, styresystem og browser.

22. januar 2017

Der er tilføjet en kalender på siden. Den indeholder fra begyndelsen ikke så mange begivenheder, men den vil løbende blive udvidet med

  • selskabets egne arrangementer,
  • arrangementer og begivenheder hvor selskabet er repræsenteret,
  • andre arrangementer og begivenheder af vejhistorisk interesse, f.eks. foredrag, konferencer, udstillinger mv. – såvel i Danmark som i udlandet.

Webmaster modtager gerne tips om arrangementer og begivenheder, som bør medtages i kalenderen.