Nyt på siden

På denne side vil der løbende blive orienteret om større opdateringer inden for de seneste ca. 12 måneder, f.eks.

  • nyt indhold,
  • ændringer af hjemmesidens struktur (sider, menuer mv.),
  • andre nyheder på siden.

Nyt indhold

11. september 2020

Ny dato for studieturen til Irland. Ajourføring af sendetidspunkter for DR2-programmer omtalt på forsiden.

30. august 2020

Ajourføring af sendetidspunkter for DR2-programmer omtalt på forsiden.

25. juli 2020

Udsættelse af studieturen til Irland (se Begivenheder). Orientering om DK4-udsendelse om Grev Reventlow.

28. juni 2020

Tilføjet “Nyt fra selskabet” på forsiden. Oprettet ny side med Ferietips til dem, der holder sommerferie i Danmark i år. Tilføjet referat af selskabets generalforsamling d. 24. februar under Dette års arrangementer.

1. maj 2020

Mindre rettelser og opdateringer i løbet af marts og april, bl.a. af eksterne links og af “Kender du denne bro”.

1. marts 2020

Michael Hertz udnævnt til æresmedlem. Sammensætningen af bestyrelsen efter generalforsamlingen. Selskabets fødselsdag d. 2. marts. Ny Quiz: Kender du denne bro?

6. februar 2020

Tilføjet meddelelse nr. 2020-1 med indkaldelse til selskabets ordinære generalforsamling, incl. tilhørende bilag. Opdateret oversigten over kommende begivenheder. Tilføjet omtale af to nye bøger. Derudover en generel opdatering som følge af årsskiftet.

3. januar 2020

Tilføjet selskabets nytårshilsen på forsiden. Slettet d. 6. februar.

16. december 2019

Punktet om studieturen til Irland i 2020 er opdateret (nu 22 tilmeldte – stadig mulighed for at komme med). Nyt billede af Øresundsbron på forsiden (tredje søndag i Advent).

9.-10. december 2019

Tilføjet selskabets julehilsen på forsiden. Tilføjet varsel om generalforsamling 2020 under kommende begivenheder. Tilføjet foromtale af VEJHISTORIE nr. 34-35.

5. november 2019

Tilføjet en omtale af studieturen til Irland under kommende begivenheder. Tilføjet omtale af ny bog “Kortlægningen af Danmark” på forsiden og siden Nye bøger“Kender du denne bro” er opdateret med november måneds konkurrence.

10. oktober 2019

Tilføjet oplysninger om, at meddelelse nr. 2019-5 og 2019-6 er udsendt, hhv. kommer snart. Forhåndsorientering om næste års vejhistoriske tur til Irland. Nogle af de ældre opslag på forsiden er fjernet.

26. september 2019

Mindre opdateringer og justeringer af tekst, bl.a. vedr. genudsendelse af “Verdens vildeste broer” og link til billeder og videoclips fra indvielsen af Vikingebroen “Haralds Bro”. Døde links er fjernet eller ændret. Desuden er der tilføjet eller opdateret beskrivelser af et antal milesten på Sjælland.

22. august 2019

Indbydelse til Bjørn Westerbeek Dahls foredrag i Selskabet for Københavns Historie tilføjet under kommende begivenheder.

5. juli 2019

Nyt kalenderprogram til visning af kommende begivenheder.

National Transport Museum of Ireland er tilføjet på siden med museer og samlinger:
https://www.vejhistorie.dk/links/museer#National_Transport_Museum_of_Ireland.

27. maj 2019

Tilføjet indbydelse til besøg på Kronprinsesse Marys Bro under kommende begivenheder.

30. april 2019

VEJHISTORIE nr. 33 er udsendt. Omtalen af indholdet på hjemmesidens forside er blevet opdateret. Der er tilføjet en oversigt over vejhistoriske artikler i Dansk Vejtidsskrift i perioden 1924-1991. Se den på siden Vejhistoriske artikler i DVT og T&V. Beskrivelserne af danske milesten er ved at blive ændret (lidt ændret udseende, større billeder af stenene og en bedre udskriftvenlig version). Se et par eksempler her: US464 og UJ525. Der kommer flere nye beskrivelser “hen ad vejen”.

12. april 2019

På forsiden: Ikke-aktuelt stof fjernet. Orientering om visionen om et nyt nationalt teknisk museum på Svanemølleværket tilføjet.

1. april 2019

På forsiden: Foromtale af VEJHISTORIE nr. 33/2019 og en ny, særlig 1. april-udgave, af quizzen “Kender du denne bro”. Desuden er der på alle sider tilføjet et print-ikon, som åbner en udskriftvenlig version af den pågældende side. Kort bliver dog ikke udskrevet, og der kan være problemer med korrekt visning af sider med flere billeder.

19. februar 2019

Tilføjet Årbok for Norsk Vegmuseum 2018 på siden Nye bøger. Et af selskabets norske medlemmer, Birgitte Akerhaugen, har sendt en oversigt over artikler i tidligere årbøger. Oversigten kan ses på siden Norsk Vegmuseums Årbok. Den indeholder links til alle årbøger fra 1993 til 2016.

18. november 2018

Tilføjet ny side om vejforordningen af 1793 i anledning af forordningens 225 års jubilæum.

11. november 2018

Nyt og hurtigere kort på siden Kort over danske milesten.

30. september 2018

Meddelelse nr. 2018-7 er tilføjet på siden Meddelelser til medlemmerne. Meddelelsen indeholder en beskrivelse af studieturen til Belgien 23.-26. august og omtale af to foredrag i september samt links til sider med yderligere oplysninger om de nævnte arrangementer.

17. september 2018

Siden Historiske broer i Danmark har fået nyt udseende. For at gøre siden mere overskuelig og brugervenlig er billeder og beskrivelser af broerne blevet indlejret i en tabel, hvor brugerne har mulighed for at sortere og søge. Det er hensigten at ændre andre vejhistoriske sider tilsvarende.

24. maj 2018

Tilføjet nye sider om EU’s persondataforordning og selskabets persondatapolitik. Siderne kan findes i drop-down menuen under OM SELSKABET.

19. april 2018

Selskabets milestensgruppe har fået sin egen e-mailadresse: milesten@vejhistorie.dk.

14. april 2018

Siden Det historiske hjørne er opdateret med de seneste artikler fra 2016-18. Derudover mindre opdateringer og ajourføringer.

22. november 2017

Der er tilføjet 5 slideshows med udvalgte billeder fra hjemmesiden og fra selskabets arkiv. De handler om følgende emner: SELSKABETS AKTIVITETER, VEJE, BROER, MILESTEN og KILOMETERSTEN. De er tænkt anvendt i forbindelse med orienteringer om selskabet og dets aktiviteter på udstillinger og andre arrangementer – som “appetitvækker” til at søge flere oplysninger på hjemmesiden. Links til de 5 slideshows er indtil videre placeret på forsiden, nederst i højre sidebar. Der er brugsanvisning på de enkelte sider.

 

Strukturændringer

16. juli 2019

Hovedmenuen øverst på siden er blevet ændret:

“SLVV” er ændret til “HISTORISKE VEJSTEN”, som er umiddelbart forståeligt og dækkende for de underliggende siders indhold. For at begrænse menuen til én linie har det været nødvendigt at forkorte andre overskrifter. “PUBLIKATIONER” er ændret til “UDGIVELSER” og “VEJHISTORISKE SIDER” er forkortet til “VEJHISTORIE”. Derudover er menupunkternes rækkefølge ændret. Indholdet under de enkelte menupunkter er uændret.

18. september 2018

Der er nu knyttet et SSL-certifikat til selskabets domæne vejhistorie.dk. SSL står for Secure Sockets Layer. Det er en krypteringsprotokol, som sikrer at kun afsender og modtager kan læse den information der sendes mellem en webbrowser og en server. En sikker hjemmeside kan kendes på, at der vises en hængelås i adresselinien øverst på siden, og at adressen begynder med https://. I forbindelse med ændringen skal en hel del referencer på siderne (typisk interne links og billeder) gennemgås og rettes. Det er ved at ske, men indtil alle rettelser er gennemført, kan der endnu være sider, der ikke er vist som sikre, der kan være links, som ikke virker, og billeder, som ikke vises korrekt. Læs mere om SSL-certificering her: Hvad er SSL-certifikater

17. september 2018

Hjemmesiden er flyttet til en hurtigere server hos vores internetudbyder. Det tager dog stadig for lang tid at åbne siden Kort over danske milesten. Webmaster arbejder på at forkorte svartiderne ved at optimere og komprimere billederne på siden.

13. januar 2018

Ny side med interaktivt Kort over danske milesten er tilføjet med tilhørende vejledning på siden Databasen Sten Langs Vore Veje

17. juli 2017

Menuen i øverste bjælke er ændret således:

“FORSIDE” er fjernet – i stedet kommer man til “Velkommen til Dansk Vejhistorisk Selskab” ved at klikke på selskabets navn og logo.

SLVV (Sten Langs Vore Veje) er tilføjet i menuen. Alt om Milestensgruppens arbejde vil blive samlet her.

KORT er tilføjet i menuen. Indledningsvis kun med selskabets eget “vejhistoriske verdenskort” – men senere også med gengivelser af eller links til andre historiske (vej)kort.

Søgefunktionen er flyttet fra højre sidebar til hovedmenuen. Det er herefter muligt at søge fra alle sider. Søgefeltet kommer frem, når man klikker på “SØG”.

Knappen “pdf og print” er fjernet. Den fungerede ikke tilfredsstillende på sider med billeder. En side udskrives bedst ved at bruge print-funktionen på ens egen enhed og tilpasse papirretning, margener og skala. Fremgangsmåden kan være forskellig, afhængigt af ens enhed, styresystem og browser.

22. januar 2017

Der er tilføjet en kalender på siden. Den indeholder fra begyndelsen ikke så mange begivenheder, men den vil løbende blive udvidet med

  • selskabets egne arrangementer,
  • arrangementer og begivenheder hvor selskabet er repræsenteret,
  • andre arrangementer og begivenheder af vejhistorisk interesse, f.eks. foredrag, konferencer, udstillinger mv. – såvel i Danmark som i udlandet.

Webmaster modtager gerne tips om arrangementer og begivenheder, som bør medtages i kalenderen.