Kontakt selskabet

Selskabets e-mailadresse er dvs@vejhistorie.dk. Meddelelser, der sendes til dvs@vejhistorie.dk vil automatisk blive videresendt til bestyrelsens forretningsudvalg (formand, næstformand, sekretær og kasserer), hvorfra de vil blive behandlet og besvaret.

Selskabets postadresse er Dansk Vejhistorisk Selskab, c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V.

Manuskripter og andre henvendelser vedrørende Tidsskriftet VEJHISTORIE sendes til redaktionsudvalget på adressen redaktion@vejhistorie.dk.

Henvendelser vedrørende hjemmesidens udseende og indhold kan sendes til webmaster@vejhistorie.dk.

Selskabets milestensgruppe har sin egen e-mailadresse: milesten@vejhistorie.dk, som kan benyttes hvis du har spørgsmål eller oplysninger om milesten, kilometersten, vejvisersten eller andre sten langs vore veje.

NB: For at undgå spam er linket i de anførte e-mailadresser fjernet. Hvis man vil skrive til selskabet, kan man i stedet kopiere adressen og indsætte den i modtagerfeltet.