Hærkort

Det er nødvendigt at have pålidelige kort med de fornødne oplysninger for at kunne planlægge og gennemføre militære operationer. Videnskabernes Selskabs kort var nogle af de første danske kort, der var tegnet på grundlag af en videnskabelig opmåling (triangulation mm.). De blev opmålt og tegnet i perioden fra 1762 til 1834-35. Kortindholdet blev dog med tiden forældet og var ikke tilstrækkeligt til militære formål. Derfor påbegyndte Generalkvartermesterstaben i 1809 en ny landsomfattende opmåling med henblik på udarbejdelsen af militærgeografiske kort, hvor alle forekommende terrængenstande af permanent karakter blev medtaget. Kortene skulle desuden indeholde en højdefremstilling. Arbejdet fortsatte fra 1842 under Generalstabens Topografiske Afdeling og videreførtes af Geodætisk Institut fra 1928.

Kortproduktionen bestod bl.a. af

  • generalstabskort i målestoksforhold 1:100.000,
  • atlasblade i målestoksforhold 1:40.000
  • målebordsblade i målestoksforhold 1:20.000

Desuden fremstilledes et antal kort over militære arealer og over slagmarkerne i de slesvigske krige 1848-50 og 1864.

De nævnte målestoksforhold blev anvendt indtil Danmarks indtræden i NATO. Som led i standardiseringsbestræbelserne inden for NATO blev der fra 1952 fremstillet kort i målestokforhold

  • 1:250.000 (4 mm kort)
  • 1:100.000 (1 cm kort)
  • 1:50.000 (2 cm kort)
  • 1: 25.000 (4 cm kort)

Kortene blev forsynet med et kvadratnet i UTM-koordinatsystemet.

Ud over de almindelige topografiske kort blev der fra 1963 fremstillet 2 cm kort med angivelse af terrænets passabilitet for bæltekøretøjer og broernes bæreevne for militære køretøjer, de såkaldte bro- og passabilitetskort (bridge and cross country movement (B-CCM) maps). Broernes militære bæreevne (military load class – MLC) var i en årrække også anført med skilte ved broen.

Læs mere om hærkort og militærgeografiske oplysninger her:

P. G. Henriksen: Hærkort i Danmark og nabolande – gennem tiderne. Udgivet af Geodætisk Institut i 1971.

Stig Roar Svenningsen og Mette Colding Dahl: De Slesvigske Kriges kort. I Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, årg. 27, nr. 1 (2014), s. 21-32.

Stig Roar Svenningsen: Krigen og landskabet – 250 års dansk militærgeografi, i Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 (s. 11-58).