Interaktive kort

Interaktive kort er digitale kort, hvor man ved klik på kortet eller på anden måde kan fremkalde oplysninger i form af f.eks. stednavne, billeder og beskrivelser af en lokalitet på kortet.

Her er et udvalg af interaktive kort, hvor man kan lokalisere og finde oplysninger om vejhistoriske lokaliteter.

Fund og Fortidsminder

Slots- og Kulturstyrelsens side Fund og Fortidsminder giver mulighed for at søge oplysninger om fredede og andre lokaliteter på et interaktivt kort. Man kan panorere i kortet ved at trække i det mens man holder musen nede. Man kan vælge punkter på kort ved at klikke på dem med musen. Så åbnes en lille pop-up vindue med kortfattet information om fortidsmindet, og man kan vælge at læse mere.

NB: Fund og Fortidsminder køres bedst i browseren Mozilla Firefox. Browseren Internet Explorer version 9.0 og derover har store problemer med at køre sitet.

Historisk Atlas

Historisk Atlas er et website og en webapp med interaktive kort over Danmark med tusindvis af fortællinger om alt fra fortidsminder og fredede bygninger til slagmarker og slotte. Her finder du fakta, sagn, billeder og referencer. Der er over 100 digitale ældre og nyere kort på HistoriskAtlas.dk – lige fra renæssancekort til moderne luftfotos. HistoriskAtlas.dk er en alternativ indgang til viden, der ellers ofte kræver et besøg på det lokale arkiv, museum eller bibliotek. HistoriskAtlas.dk gør vores individuelle lokale historie og vores fælles kulturarv nærværende – når som helst og hvor som helst – også uden for almindelige åbningstider.

Kort over fredninger

Både Fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening har lagt interaktive kort over fredninger på nettet:

Kortene viser de områder i Danmark, der er fredet på grund af deres naturmæssige værdi. Nogle af områderne indeholder også lokaliteter af vejhistorisk interesse, f.eks. oldtidsveje. På Fredningsnævnets kort kan man klikke sig frem til fredningskendelsen for det pågældende område. På Danmarks Naturfredningsforenings kort kan man klikke sig frem til billeder og kortfattede beskrivelser af det fredede område samt links mv. til yderligere information.

Unesco World Heritage List

Unesco World Heritage List er en fortegnelse over alle de steder på Jorden, som er blevet udvalgt som en del af verdens kulturarv – deriblandt også et antal broer og veje eller ruter. På det interaktive kort på siden kan man klikke på en lokalitet og få vist en beskrivelse, fotos og årsagen til, at lokaliteten hører til verdens kulturarv.

Google Maps

Google Maps er en korttjeneste på nettet, udviklet af Google. Tjenesten tilbyder bl.a. satellitbilleder, landkort og 360 graders panoramiske billeder af gader og veje (Street View). Billedmaterialet ligger centralt på en server, hvorfra Google maps-siden henter billederne af de områder som brugeren ønsker at se. Detaljeringsgraden varierer afhængigt af, hvilken egn af kloden man kigger på.

Læs mere om Google Maps på Wikipedia: Google Maps

Åbn Google Maps her: https://www.google.dk/maps

Google Earth

Google Earth er et computerprogram som præsenterer satellit- og luftfotos af alle egne af Jorden som en “virtuel globus”. Billedmaterialet ligger centralt på en server, hvorfra Google Earth-programmet henter billederne af de områder som brugeren ønsker at se. Man kan vende og dreje billedet, eller få terrænets “relief” vist i 3D, og man kan sætte såkaldte placemarks™; en slags “elektronisk tegnestift” i landkortet, så man nemt kan finde tilbage til den position som “tegnestiften” markerer. Detaljeringsgraden varierer afhængigt af, hvilken egn af kloden man kigger på. Fra version 5.0 er havbunden også præsenteret i 3D. Der er tillige adgang til historiske luftfotos en række steder.

Læs mere om Google Earth på Wikipedia: Google Earth.

Programmet kan downloades her: https://www.google.dk/intl/da/earth/.