Luftfotografier

Udover at tjene som grundlag for korttegning kan luftfotografier også anvendes som vejhistorisk kildemateriale.

Luftfotografier kan deles i to kategorier, lodfotos og skråfotos. Lodfotoet er karakteriseret ved at være lodrette optagelser fra stor højde med henblik på kortlægning, planlægning og militære formål. Skråfotoet er billeder i fugleperspektiv, typisk af enkelte bygninger, huse eller anlæg samt panoramabilleder af hele byer. Skråfotos er hovedsageligt optaget med salg for øje.

De første luftfotografier blev optaget allerede under 1. verdenskrig, hvor man for første gang kortlagde fjendens placering og styrke fra luften. Under 2. verdenskrig brugte man bl.a. luftfotos til at kortlægge vanddybderne ud for Normandiets kyst, forud for D-dag.

Siden er kortlægning ud fra flyfotos, fotogrammetri, blevet den mest anvendte metode til udarbejdelse af digitale kort. Et kamera placeret i bunden af et fly optager billeder af området under flyet, som flyver langs rette og parallelle linjer. Således kan en mosaik af billeder dække et større geografisk område.

Kilde: Dansk Wikipedia.

Der er bedre og mere grundige artikler på Engelsk Wikipedia og Tysk Wikipedia.

Det kongelige Biblioteks Kort- og Billedafdeling har en stor luftfotosamling, som er ved at blive digitaliseret. Læs mere om samlingens indhold og adgangen til samlingen på siden Luftfotosamlingen.

På siden Flyfotoarkivet kan man se et antal historiske luftfotos af Danmark, bl.a. LW1944, som er en luftfotoserie over Danmark optaget af det tyske Luftwaffe i 1944.

SDFI kortviser kan man se lodfotos (ortofotos) over Danmark fra 1999 og senere. De findes under baggrundskort og historiske baggrundskort.

Senest har Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) gjort 1,3 mio. skråfotos over Danmark tilgængelige for alle via styrelsens hjemmeside. Optagelserne er fra 2017-18. Man kan søge på en adresse eller et stednavn.

Læs mere på siden Nu kan du se Danmark skråt fra oven, hvorfra man kan klikke videre til skråfotovieweren.