Foreninger og fora

Denne side indeholder oversigt over og links til historiske selskaber og foreninger samt diverse fora med historiske veje, broer og køretøjer samt trafik og samfærdsel som interesseområde. Oversigten vil løbende blive suppleret.

Hvis du har kendskab til en forening, som burde være med, så send et tip til webmaster@vejhistorie.dk.

Norden

Nordisk Vejforum

Nordisk Vejforum (NVF) er et branchesamarbejde med medlemmer fra både privat og offentlig sektor i Danmark, Finland, Færøerne, Island, Norge og Sverige, som skal fremme udviklingen inden for vej-, trafik- og transportområdet. Link til NVF’s hjemmeside: http://www.nvfnorden.org/.

Danmark

HITEK

HITEK er en forkortelse for IDA – Historisk Teknologi, hvis arbejds- og interesseområde er alle aspekter af teknologihistorie, og hvis formål er at udbrede kendskabet til den historiske baggrund for teknologiens udvikling i samklang med og som en forudsætning for samfundets udvikling. HITEK’s målsætning er at give medlemmerne mulighed for at holde sig ajour med og præge udviklingen på det teknologihistoriske område, hvilket selskabet søger at leve op til gennem et omfattende og varieret udbud spændende fra publikationer hen over foredrag og ekskursioner til konferencer. Nogle af arrangementerne holdes i samarbejde med Dansk Vejhistorisk Selskab. Hjemmeside: https://universe.ida.dk/hitek.

Teknologihistorie DTU

Teknologihistorie DTU indsamler Danmarks Tekniske Universitets kulturarv, undersøger DTU’s historie og formidler det historiske DTU. Vi indsamler genstande, billeder, film, software, bøger og arkivalier fra DTU og bevarer dem og deres historie for eftertiden. Den historiske samling bruges til undervisning, forskning og udstillinger. Vi undersøger DTU’s historie både ved oversigts- og dybdegående studier. Teknologihistorie DTU er en gruppe under DTU Fysik. Hjemmeside: http://www.historie.dtu.dk/.

Teknisk Museums Venner

Teknisk Museums Venner er en støtteforening, stiftet i 1953. Foreningen har gennem årene hjulpet med til at skaffe økonomisk basis for at opføre de eksisterende museumsbygninger samt med at støtte museets drift. Foreningens midler fremkommer dels gennem medlemskontingentet, dels ved bidrag fra virksomheder, organisationer og fonde. Foreningen har i øjeblikket en stor opgave at løse i forbindelse med museets udvidelsesplaner. Se mere på Teknisk Museums Venner – Danmarks Tekniske Museum .

Dansk Historisk Fællesråd

Dansk Historisk Fællesråd (DHF) har til formål at fremme interessen for historie ved – bl.a. – at fremme samarbejdet mellem de tilknyttede landssammenslutninger, foreninger og institutioner. Læs mere om DHF på www.historie-online.dk.

Danmarks Kulturarvs Forening

Danmarks Kulturarvs Forening – DAKUA – er en uafhængig, almennyttig forening som arbejder for bevaring, formidling og forståelse af de danske fortidsminder og kultur- landskab. Hjemmeside: https://kulturarvsforening.dk/. Foreningen driver Danmarks digitale fortidsmindeguide: https://fortidsmindeguide.dk/, som er et interaktivt kort, der bl.a. indeholder et mindre antal historiske veje og broer (vælg Fortidsmindetype = Færdsel).

Geoforum

Geoforum er det danske forum for dem, der anvender og arbejder professionelt med geodatainformation. Det er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige og private virksomheder. Hjemmeside: Geoforum | Geodatabranchens forening.

Dagmars Brobisser

Dagmars Brobisser er en græsrodsbevægelse, som arbejder på at føre den historiske Dagmarbro i Skanderborg tilbage til sit oprindelige udseende. Læs mere om brobisserne på gruppens facebookside.

Fond til fremme af oldtidssti i Nordøstsjælland

Fonden er stiftet i 2008 med det formål at etablere et stisystem i naturskønne områder, der så vidt muligt følger de gamle oldtidsstrøg, og at fortælle om natur, oldtidsveje, fortidsminder og andre kulturhistoriske lokaliteter langs stierne – i første fase koncentreret om eksisterende stier i Furesø og Allerød kommuner. Hjemmeside: https://www.oldtidsstier.dk/.

Historisk-Kartografisk Informationssystem (HisKIS)

HisKIS-netværket er et uformelt forum for forskere, der arbejder aktivt med historiske kort. HisKIS-netværkets formål er at etablere et nationalt netværk for de forskningsinstitutioner og dele af forvaltningen, der anvender historisk kortmateriale, luftfotografier og dertil hørende geo-relaterede data. Centralt i netværkets formål står afholdelse af konference og seminarer samt udvikling af en download-portal hvor digitalt historisk kortmateriale frit kan downloades. Hjemmeside: https://hiskis2.dk/

Dansk Veteranbil Klub

Dansk Veteranbil Klubs formål er at bevare motorkøretøjer af teknisk-historisk interesse og samle interesserede i en kammeratlig klubånd. Desuden at fremme almenhedens og myndighedernes interesse og forståelse for sagen. Hjemmeside: https://www.veteranbilklub.dk/. Klubben har et bibliotek med et stort antal motorhistoriske bøger og tidsskrifter, deriblandt nogle juridiske og vejtekniske bøger.

Motorhistorisk Samråd

Motorhistorisk Samråd (MhS) har til formål at fremme bevarelsen og anvendelsen af motorkøretøjer af motorhistorisk interesse i Danmark. MhS er en paraplyorganisation for de mange klubber, som i Danmark beskæftiger sig med motorhistoriske køretøjer – lige fra de traditionelle veteranbiler til veteranmotorcykler, gamle campingvogne, lastbiler, busser, traktorer og varebiler. Hjemmeside: https://motorhistorisk.dk/. På siden er der links til bilmuseer og andre samlinger af køretøjer i Danmark.

Sporvejshistorisk Selskab

Sporvejshistorisk Selskab, der er stiftet den 8. februar 1965, er en forening, der på idealistisk, upolitisk grundlag søger at udbrede kendskabet til og interessen for kollektiv bytrafik. Selskabet udgiver 6 gange om året “BYtrafik”, som er foreningens medlemsblad. Selskabets medlemmer driver Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.

Damptromleklubben

Damptromleklubben er en gruppe damptromleentusiaster, der mødes jævnligt for at restaurere, vedligeholde og køre med klubbens materiel. Klubben har til huse i Oplevelsescenter Nyvang ved Holbæk, hvor den har opbygget udstillings- og værkstedsfaciliteter i nogle af landsbyens bygninger. Hjemmeside: https://www.damptromleklubben.dk/damptromle/dk/index.htm.

Dansk Færgehistorisk Selskab

Selskabets formål er

  • at fremme kendskabet til og interessen for færgefart,
  • at indsamle kildemateriale og billeder vedrørende færger og færgeruter,
  • at fremme bevaringsplaner for karakteristiske færger,
  • at fremme udgivelsen af artikler, skrifter og bøger om færger og færgeruter,
  • at påpege færgeruternes kulturelle, sociale, økonomiske og teknologiske betydning for samfundet.

Hjemmeside: https://www.dfhs.dk.

England, Wales, Skotland og Nordirland (UK)

Institution of Civil Engineers. Panel for Historical Engineering Works (PHEW)

The panel helps to organise groups of civil engineers in the regions who are interested in the history of their profession, and publishes a quarterly newsletter, regional guides and leaflets on the subject. The Panel also work with the regions to commemorate structures and engineers by putting up plaques to bring these to public attention. Hjemmeside: Panel for Historical Engineering Works.

Roads and Road Transport History Association

R&RTHA er en engelsk forening, hvis formål er at fremme og koordinere studier af vejenes historie og vejtransport af passagerer og gods. Hjemmeside: https://www.rrtha.org.uk/.

Society for all British an Irish Road Enthusiasts (SABRE)

The Society exists for the discussion and education of roads in Britain and Ireland. Anyone with an interest in British or Irish roads is welcome to join and participate. Hjemmeside: https://www.sabre-roads.org.uk/.

Schweiz

Via Storia

Die Stiftung «ViaStoria – Stiftung für Verkehrsgeschichte» wurde 2007 gegründet. Sie unterstützt die Erforschung, Erhaltung und sachgerechte Nutzung historischer Verkehrswege der Schweiz. Sie hat gemeinnützigen Charakter und keinerlei Erwerbszweck. Hjemmeside: https://www.viastoria.ch/

Sverige

Motorhistoriska Riksförbundet

MHRF virker for, at motorhistorisk interessante køretøjer anvendes, restaureres og bevares for fremtiden. Hjemmeside: http://www.mhrf.se/.

Vagnhistoriska Sällskapet

VAGNHISTORISKA SÄLLSKAPET – VHS – är en ideell organisation med syfte att bevara och utveckla kunskapen om äldre tiders ekipagekultur och väcka intresse för denna. Här inbegripes hästdragna vagnar, slädar och redskap. Hjemmeside: https://www.vagnhistoriska.org.

Väghistoria

er en svensk offentlig facebookgruppe, hvor medlemmerne deler kort og billeder af historiske svenske veje, broer og vejskilte mm. Adresse: (2) Väghistoria | Facebook.

Tyskland

Arbeitsgemeinschaft Autobahngeschichte

Arbeitsgemeinschaft Autobahngeschichte (AGAB) er en tysk forening, som indsamler og registrerer historiske oplysninger om de tyske motorveje. Foreningen udgiver AGAB-Infos, som er foldere med udvalgte motorvejsstrækningers historie.

Forschungsgruppe Meilensteine

Privat forskningsgruppe, hvis formål bl.a. er at indsamle og registrere oplysninger om milesten i det tidligere Nordtyske Forbund af 1871 (dog undtagen Kongeriget Sachsen) samt at medvirke ved restaurering og genopstilling af historiske milesten. Se en folder med flere oplysninger om gruppens virksomhed: Faltblatt Meilensteine. Hjemmeside: www.forschungsgruppe-meilensteine.de.

Forschungsgruppe Kursächsische Postmeilensäulen

En privat interessegruppe, som arbejder for bevaring og pleje af postmilesøjler og milesten i den tyske delstat Sachsen. Se en folder med flere oplysninger om gruppens virksomhed: http://www.kursaechsische-postmeilensaeulen.de/fg/flyer.pdf. Hjemmeside: http://www.kursaechsische-postmeilensaeulen.de/index.php.

USA

International Association for the History of TRANSPORT, TRAFFIC & MOBILITY (T²M)

T²M is an association of scholars, practitioners and concerned citizens who seek to encourage and promote historically informed understanding of transport, traffic and mobility. The history of transport and mobility includes the interactions between people, material objects, infrastructures, representations, and embodied experiences. The association invites participation by anyone sharing an interest in its activities. Hjemsted: Drexel University, Philadelphia, USA. Hjemmeside: https://t2m.org/

Historic US Route 20 Association

The mission of the Historic US Route 20 Association is to identify & preserve the cultural importance of, and to promote the economic development of inner cities, small towns and rural communities along all 3,365 miles and former alignments of US Route 20. Route 20 forbinder Boston på USA’s østkyst med Newport på Stillehavskysten. Hjemmeside: https://historicus20.com/index.html

National Historic Route 66 Federation

The National Historic Route 66 Federation is the worldwide, nonprofit organization dedicated to directing the public’s attention to the importance of U. S. Highway Route 66 in America’s cultural heritage and acquiring the federal, state and private support necessary to preserve the historic landmarks and revitalize the economies of communities along the entire 2,400-mile stretch of road. Hjemmeside: https://national66.org/.