Historiske broer

image_print

En bro kan være historisk af mange årsager.

Ét kriterium er broens alder. I nogle lande, f.eks. USA, betragtes en bro som historisk, hvis den er ældre end 50 år. I andre lande først når den er 100 år gammel.

Et andet kriterium er broens type og design, herunder dens statiske system, de anvendte materialer og byggemåde samt dens æstetiske (arkitektoniske) værdi.

En bro kan også være bemærkelsesværdig på grund af sine dimensioner, f.eks. længde, højde, antal brofag mm.

Nogle broer er historiske på grund af den betydning, de har eller har haft for handel og samfærdsel, eller fordi de er knyttet til historiske begivenheder.

Denne side og de underliggende sider indeholder oplysninger om historiske broer i flere lande. For hvert land er der så vidt muligt en samlet oversigt over historiske broer og andre spektakulære broer i det pågældende land samt en beskrivelse af udvalgte broer med links til yderligere oplysninger og henvisninger til relevant litteratur om disse.

Der er desuden en særlig side om de broer, som af UNESCO er udpeget som en del af verdens kulturarv, og et antal sider om særlige brotyper.

Der er som hovedregel kun medtaget vejbroer. Enkelte andre brotyper er dog medtaget på grund af deres egenart eller deres betydning for brobygningens historiske udvikling.

Siderne er under opbygning og der vil løbende blive tilføjet nyt indhold.