Broer i Danmark

image_print

Oversigter over historiske broer i Danmark

Fund og fortidsminder

De historiske broer i Danmark er som hovedregel fredet. Man kan bl.a. finde oplysninger om dem i Slots- og Kulturstyrelsens database Fund og fortidsminder, som er et nationalt register over fortidsminder og steder, hvor museerne har gjort arkæologiske fund. Registret indeholder både fortidsminder, som er synlige i landskabet, og fortidsminder, der ligger skjult under jorden, og kun er kendt fra arkæologiske undersøgelser.

Man kan søge i databasen ved hjælp af funktionen SØGNING. Hvis man vil finde en bro, skal man vælge Hovedgruppe = Transport og Undergruppe = Bro. Man kan afgrænse søgningen ved at vælge i en af de underliggende drop-down menuer, f.eks. Kommune eller Stednavn. Der er også mulighed for at anvende SØG PÅ KORT, hvor man kan vælge mellem forskellige baggrundskort.

Fredede og bevaringsværdige bygninger

FBB-registret indeholder oplysninger om et antal fredede eller bevaringsværdige broer med beskrivelse af broen, referat af fredningssagen og begrundelse for fredningen.

Broer og vejtunneler i Danmark

På Vejdirektoratets hjemmeside kan man finde information om større broer og tunneler på temasiden Broer og tunneler i Danmark.

Der er en oversigt over et antal danske broer (nyere og historiske) på Wikipedia, men oplysningerne om de enkelte broer og henvisninger til kilder kan ikke påregnes at være fuldstændige eller opdaterede.

Udvalgte historiske broer

Herunder ses nogle af de historiske broer i Danmark. Klik på billedet af broen for at få det vist i fuld størrelse. Klik på stednavnet i kolonnen Beliggenhed for at få vist broens placering på Google Maps. Klik på en af overskrifterne for at få sorteret listen i alfabetisk eller kronologisk orden. For at komme tilbage til listen efter en søgning skal man opdatere siden.

NavnFotoBeliggenhedOpførtFredningsnr.BeskrivelseLinks
Immervad BroRødekro1786-87390952Immervad Bro er en stenbjælkebro, som fører Hærvejen over den nu tørlagte Rudbæk Å (Rudebæk) ved Rødekro i Sønderjylland.Kulturarv.dk
Fredningskendelse
Dronning Louises Bro
København1885-87Broen fører over Peblingesøen/Sortedamssøen i København og forbinder den indre by med Nørrebro. Den er opkaldt efter Dronning Louise, der var gift med Christian IX.FBB-sag
kbhbilleder.dk
Amtmand Hoppes BroLangå1904-05Amtmand Hoppes Bro over Gudenåen ved Langå blev opført i 1904-05 af Christiani & Nielsen. Den er Danmarks første vejbro af jernbeton.FBB-sag
GefionbroenKøbenhavn1894Fodgængerbro ved Gefionspringvandet i København. Den første jernbetonbro i Danmark. I 1999 blev den flyttet og genopført i forbindelse med retablering af Kastellets voldanlæg.FBB-sag
Broelegance med lang levetid
kbhbilleder.dk
SønderbroKolding1807-0834092Siden middelalderen har der ligget en bro på det sted, hvor Sønderbro i dag går over Kolding Å. Den nuværende buebro af granitkvadre erstattede en gammel træbro.Kulturarv.dk
Koldingbogen 1985
Koldingbogen 1986
Gejlå BroPadborg1818430931Buebro af sten med to buer, som fører Hærvejen (Oksevejen) over Gejlå nær Bommerlund sydvest for Kliplev i Sønderjylland.Kulturarv.dk
Fredningskendelse
Povls BroKliplev1844420914Buebro af sten med én bue, som fører Hærvejen (Oksevejen) over Bjerndrup Mølleå nordvest for Kliplev i Sønderjylland. Povls Bro
Kulturarv.dk
LangebroKøbenhavn1954Langebro er en dobbeltfaget klapbro i København, der forbinder Sjælland med Amager. Den første bro på stedet blev bygget omkring 1690. Den nuværende bro blev taget i brug i 1954.FBB-sag
Wikipedia
Ingeniøren 48/1954
kbhbilleder.dk
KnippelsbroKøbenhavn1937Knippelsbro forbinder Slotsholmen i København med Christianshavn. Den første Knippelsbro blev opført i 1618-20. Den nuværende bro blev taget i brug i 1937.FBB-sag
Ingeniøren 3/1938
kbhbilleder.dk
Slyk BroVemb1857210240Murstensbro over Damhus Å ved Vemb og herregården Nørre Vosborg.Kulturarv.dk
Fredningsforslag
FrederiksbroenOdense1844361610Frederiksbroen over Odense Å er Danmarks første vejbro af støbejern. Den er navngivet efter kronprinsen, den senere Kong Frederik den 7., som dengang var guvernør over Fyn og boede på Odense Slot.
Kulturarv.dk
Jernbroer med historie
SvingelbroMosbæk1750-1800?151145Broen er bygget af kløvede granitblokke. Den er i to fag, der hviler på tre rækker à seks granitpiller. Broen blev taget ned i 1984 og genopført over Mosbækken i 1994, 15 m fra sin oprindelige placering. Kulturarv.dk
Fredningskendelse
Aars Avis 2017 (side 11)
Mødested BroSøgård Skov?420921Buebro af groft tilhugne kampesten i Søgård Skov Ø for Kliplev. Fører Søgård Hovvej over Bjerndrup Mølleå.Kulturarv.dk
VEJHISTORIE nr. 32/2018, s. 12-17
FjællebroChristiansfeld1800-184036104To-fags granitbjælkebro over Kær Mølleå NØ for Christiansfeld i SønderjyllandKulturarv.dk
VEJHISTORIE nr. 32/2018, s. 12-17
Bro u. navnSvejlund1786400711Granitstensbro med to gennemløb. Fører Svejlundsvej over Surbæk, V f. HellevadKulturarv.dk
VEJHISTORIE nr. 32/2018, s. 12-17
Fiskbæk BroToftlund1800 (ca.)390719Opr. to-fags granitbjælkebro. Blev ved en fejl nedrevet i 2018 og erstattet af buet gennemløb. Det er i juni 2019 besluttet at opføre en ny bro af jernbeton med mest muligt synligt granit, således at den visuelt kommer tæt på den gamle, fredede bro.Kulturarv.dk
VEJHISTORIE nr. 32/2018, s. 12-17
Lebæk BroToftlund?390718Buebro opbygget af kampesten med buet gennemløb i teglsten. Fører Geestrupvej over Fiskbæk S for Toftlund i Sønderjylland.Kulturarv.dk
VEJHISTORIE nr. 32/2018, s. 12-17
KobroBredevad1830 (ca.)42077Hvælvet granitstensbro opført af groft tilhugne kampesten, over Søderup Å S for Bredevad i SønderjyllandKulturarv.dk
VEJHISTORIE nr. 32/2018, s. 12-17
Køge BroKøge1802Den første Køge Bro blev opført 1633-37 af Hans Steenwinckel d.y. som en hvælvet stenbro. Den nuværende bro stammer fra 1802. Den blev fredet i 1918.FBB-sag
Køge Arkiverne
RavningbroenRavning Enge980310927Træbro fra vikingetiden over Vejle Ådal. Broen var ca. 760 m lang og 5 m bred og af en usædvanlig kraftig konstruktion. I forlængelse af broen findes et system af hulveje i bakkerne nord for åen.
Kulturarv.dk
Jellingprojektet
Fortidens Jelling
Ravningbroen
NavnFotoBeliggenhedOpførtFredningsnr.BeskrivelseLinks