Broer i USA

image_print

Brooklyn Bridge, New York City

Oversigter  over historiske broer i USA

Der er mange tusinde historiske broer i USA. Der findes også mange mere eller mindre komplette fortegnelser over dem på nettet – nogle af dem udgivet af offentlige myndigheder, andre af private organisationer eller lokale historiske foreninger.

Nogle af de offentlige myndigheders fortegnelser er suppleret med tilstandsvurderinger, vedligeholdelsesprogrammer og anvisninger på vedligeholdelse af særlige brotyper.

Herunder findes et udvalg af dem – i mulig udstrækning med oplysninger om deres størrelse, indhold og søgemuligheder.

Databaser og søgemaskiner

National Bridge Inventory (NBI) er en database udgivet af Federal Highway Administration, som er en del af U.S. Department of Transportation. Databasen indeholder oplysninger om mere end 600.000 vejbroer og vejtunneler i hele USA. Link til NBI. Der er mulighed for at søge i NBI via Bridgehunter.com (se nedenfor).

Department of Transportation (DOT) i flere af de amerikanske stater har hjemmesider med oplysninger om statens historiske broer. Her er nogle eksempler:

Historic Bridges er en privat hjemmeside, hvis formål er at samle fotos og dokumentation om historiske og bevaringsværdige broer. Databasen indeholder oplysninger om mere end 5.000 broer, fortrinsvis i USA og Canada. Dens søgefunktion hedder BridgeSeek. Desuden er der links til flere oversigter, artikler og hjemmesider mm. om historiske broer.

List of Bridges in the United States er en Wikipedia-fortegnelse over et antal bemærkelsesværdige broer i USA.

USA’s overdækkede broer er omtalt på siden Særlige brotyper – overdækkede broer.

Bevaringsarbejde

De enkelte amerikanske stater har både oversigter over statens historiske broer og deres tilstand og planer for deres bevarelse. Derudover arbejder et antal fonde og lokalhistoriske foreninger for at bevare den lokale kulturarv, herunder de historiske broer. Her er nogle eksempler:

Historic Bridge Manual (udg. af Texas DOT) (Dette link var ikke aktivt 19. maj 2020).

Historic Bridge Foundation er en fond, som arbejder for at bevare historiske broer i USA. Den udgiver en Historic Bridge Bulletin med eksempler på befaringsprojekter. På siden er der desuden links til sider med oversigter over og oplysninger om historiske broer.

Pennsylvania Historic Preservation (vejledning i vedligeholdelse af historiske broer)

Beskrivelse af udvalgte broer

Brooklyn Bridge

er den mest ikoniske af New Yorks broer. Den er også en af USA’s ældste større vejbroer, bygget i perioden 1869-83. Den er en hængebro, som forbinder Manhattan med Brooklyn. Der er utallige sider på internettet med billeder og beskrivelser af broen og dens historie. Her er nogle få af dem:

Wikipedia: Brooklyn Bridge

New York City Roads: Brooklyn Bridge – Historical Overview

Catskill Archive: The Brooklyn Bridge

Golden Gate Bridge

er en anden af USA’s ikoniske broer. Den er en hængebro over Golden Gate – udmundingen af San Francisco-bugten i Stillehavet. Den har et frit spænd på 1280 m og var, da den åbnede i 1937, verdens længste hængebro. Læs mere om broen på Wikipedia, hvor der er god beskrivelse af broen samt mange links og kildehenvisninger. Broen har også sin egen hjemmeside, hvor man på siden Research Library kan finde detaljerede oplysninger om broen og dens historie.