Overdækkede broer

Overdækkede broer (covered bridges/gedeckte Brücken) er broer med en tagkonstruktion og som regel også sidevægge. Overdækningen skal tjene til at beskytte brokonstruktionen og de vejfarende mod vejrligets påvirkninger.

De oprindelige overdækkede broer var som regel bygget af træ og med træbjælker som den bærende konstruktion. De havde en relativt kort spændvidde. Med nyere materialer (f.eks. stål) og bedre konstruktioner (f.eks. gitterdragere) blev det muligt at opnå større spændvidder.

Den tysksprogede udgave af Wikipedia har beskrivelser og billeder af udvalgte broer på siden Gedeckte Brücke.

Engelsk Wikipedia har på siden Covered bridge tilsvarende beskrivelser, et billedgalleri og en omfattende litteraturliste.

På Waymarking.com findes en liste med over 900 covered bridges i USA og Europa.

På Structurae findes en List of Covered Bridges med mere end 600 overdækkede broer – både nye og gamle.

Overdækkede broer i USA og Canada

Der er bygget overdækkede broer i flere lande og verdensdele. I dag findes mange af de bedst bevarede overdækkede broer (covered bridges) i USA. De tidligste, der har kunnet dateres med nogenlunde sikkerhed, stammer fra 1820’erne. På grund af de forgængelige materialer er mange broer blevet restaureret eller rekonstrueret indtil flere gange.

Der var engang omkring 14.000 overdækkede broer i USA. Nu er der mindre end 900 tilbage.

Den ældste bevarede er Hyde Hall Bridge i staten New York. Se billeder og læs mere om den her: NY Covered Bridges – Hyde Hall.

Verdens længste overdækkede bro er Hartland Covered Bridge i New Brunswick, Canada. Længde: 391 m. Den blev opført i 1901, men først overdækket i 1922. Se billeder af broen her: Hartland Covered Bridge.

Den måske bedst kendte overdækkede bro i USA er Roseman Bridge i Iowa, som danner kulisse for Robert James Wallers roman “Broerne i Madison County”. Bogen er filmatiseret med Meryl Streep og Clint Eastwood i hovedrollerne. Se mere om Roseman Bridge og de øvrige bevarede overdækkede broer i Madison County her: http://www.madisoncounty.com/the-covered-bridges/.

National Society for the Preservation of Covered Bridges

er et amerikansk selskab, hvis formål er at bevare de overdækkede broer, at indsamle og formidle viden om de overdækkede broers historie, og indsamle billeder og andet materiale af historisk interesse om overdækkede broer. På selskabets hjemmeside Coveredbridgesociety er der adgang til en database med oplysninger om overdækkede broer i USA – både eksisterende og forsvundne. Selskabet har også en facebook-side. Der er endvidere links til covered bridge societies og historic bridge societies i flere amerikanske stater.

Andre links til amerikanske kilder:

På Iowa State University’s hjemmeside findes en World Guide to Covered Bridges, som er en database med registrering af mere end 10.000 overdækkede broer i USA – hvoraf de ca. 800 stadig eksisterer.

US Covered Bridge Lists er en privat hjemmeside, hvor man fra forsiden kan klikke videre til en liste over overdækkede broer i amerikanske stater. Ved at klikke i listen kan man se billeder og kortfattede oplysninger om de enkelte broer.

Covered Bridges And The Birth Of American Engineering er en rapport fra Historic American Engineering Record (HAER) om overdækkede broer i USA, deres historie, konstruktionsprincipper og bevaring. Rapporten kan downloades fra denne side: National Covered Bridges Recording Project

Covered Bridge Manual er en manual til hjælp for dem, som deltager i vedligeholdelse, forstærkning eller restaurering af overdækkede broer – især træbroer. Indeholder eksempler på restaurering af broer, mange illustrationer og en omfattende litteraturliste.

Overdækkede broer i Europa

Der er omkring 200 overdækkede broer i Europa – de fleste af dem findes i Schweiz, Sydtyskland og Østrig.

Holzbrücke Bad Säckingen
Kapellbrücke, Luzern

De længste og bedst kendte er Holzbrücke Bad Säckingen over Rhinen mellem Tyskland og Schweiz og Kapellbrücke i Luzern (Schweiz). De er begge lidt over 200 m lange.

I Sverige findes én overdækket bro bygget af træ, nemlig Vaholms Bro i Skövde Kommune, Västergötland. Broen stammer oprindeligt fra 1830’erne, men gennemgik en omfattende renovering i 1992. Læs mere om broen på svensk Wikipedia og i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. I VEJHISTORIE NR. 23/2013 (side 9) er der billeder af broen før og efter renoveringen.

Overdækkede broer i Asien

Der findes overdækkede broer i flere asiatiske lande, bl.a. Kina, Japan og Vietnam. I Kina kaldes de også “vind og regn broer”, fordi overbygningen – undertiden udformet som små pavilloner – beskytter de passerende mod vind og regn. Det skønnes, at der findes mere end 3000 overdækkede broer i Kina, nogle af dem flere hundrede år gamle. Her er links til sider med billeder og beskrivelser af nogle af dem:

Discovering China’s forgotten Bridges

China’s corridor bridges