Pontonbroer

Pontonbroer (eller flydebroer) er broer på flydende underlag.

De ældste kendte pontonbroer fra ca. 800 – 1000 år f.v.t. stammer fra Kina.

Pontonbroer var ofte militære broer eller midlertidige broer.

Herodot har berettet om, at Dareios og Xerxes førte deres hære over hhv. Bosporus og Hellespont på pontonbroer.

På flere romerske monumenter er der relieffer, der viser romerske legionærer passere en pontonbro.

Under de allieredes fremrykning mod Tyskland i slutningen af 2. verdenskrig blev der bygget en pontonbro over Rhinen.

Den danske hær har været udrustet med pontonbroer spændende fra stormspange, der kunne bære soldater til fods, til gummibådsbroer (feltbro M/62), der kunne bære kampvogne.

 

Pontonbroer i Danmark

Frederik VII’s Bro over Alssund

I 1856 blev Danmarks første permanente pontonbro anlagt ved Sønderborg over Alssund. Den fik navnet Kong Frederik VII’s Bro.

Pontonbroer var attraktive, fordi de kunne bygges længere end andre broer, og man slap for brobuer og -piller med tilhørende fundering. Den store ulempe var, at de var svære at åbne og lukke for den gennemgående skibsfart. Det skete de første mange år i Sønderborg med håndkraft, hvor en sektion på tre pontoner blev trukket til siden. Senere blev åbningen gjort større og betjent af dampdrevne spil. Her er nogle gamle billeder og postkort med broen:

Gammelt postkort

Pontonbroen i Sønderborg. Foto fra Grænseforeningens billedgalleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museum Sønderjylland har produceret en lille videofilm om pontonbroen over Alssund. Den kan ses på Youtube. Her er et link til den: Pontonbroen over Alssund.

 

Christian IX’s Bro over Limfjorden

Også Aalborg fik en pontonbro over Limfjorden til Nørresundby i 1865. Den bestod af 15 enheder hver med tre pontoner og fik fra starten en fast drejelig midterdel i støbejern. Broen var syv meter bred, kørebanen blot 4½ m bred og uden fortov. Broen blev navngivet Christian IX’s Bro. Her er nogle gamle billeder af broen:

 

Pontonbroen i Aalborg ca. 1900. Foto stillet til rådighed af Søren Heden, Hjørring

Gammelt postkort

Pontonbroen i Aalborg. Foto: Filmcentralen.dk

Ved indvielsen af den ny Limfjordsbro var den gamle pontonbro fyldt med tilskuere. Foto stillet til rådighed af Søren Heden, Hjørring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter åbningen af den ny Limfjordsbro blev pontonbroen fjernet. Som et kuriosum kan nævnes, at en del af den blev genanvendt på Curacao. Læs om det i denne artikel fra 2006 på Nordjyske.dk: Gammel pontonbro stadig i brug. Artiklen indeholder også et galleri med billeder fra både Aalborg og Curacao.

 

 

 

 

Kronprins Frederiks Bro over Roskilde Fjord

I 1868 fik også Frederikssund en pontonbro, opkaldt efter den daværende Kronprins Frederik – den senere Kong Frederik VIII. Broen var 151 m lang med 20 m langt svingfag.

På Fjordforbindelsen Frederikssunds hjemmeside er der en lille video om fjordforbindelsens historie med optagelser fra den gamle pontonbro. Se den her: Pontonbro over fjorden.

 

Pontonbroerne var følsomme over for vind og vejr, og forbedret brobygningsteknik og bilismens gennembrud førte til deres endeligt. I Sønderborg blev pontonbroen erstattet af en fast bro i 1930, i 1933 skete det samme i Aalborg, og i 1935 i Frederikssund.

 

 

Teksten til Pontonbroer i Danmark stammer fra Danmarks Vej- og Bromuseums (nu nedlagte) hjemmeside.

Der er udmærkede artikler om pontonbroer og deres historie på engelsk og tysk Wikipedia. Links: Pontoon Bridge, hhv. Pontonbrücke.

Eksempler på spektakulære moderne pontonbroer er de norske Bergsøysundbrua fra 1992 og Nordhordlandsbrua fra 1994.

Se også artiklen om Flottbron över Österdalsälven ved Österfors i Sverige i VEJHISTORIE NR. 23/2013.