Veje i Norge

image_print

 

Kongevegen over Filefjell

Norsk vejhistorie

Statens Vegvesen har ansvaret for at tage vare på egne kulturminder. Statens Vegvesen har derfor udarbejdet en national værneplan for veje, broer og vejrelaterede kulturminder. Den omfatter 270 objekter fordelt over alle Norges fem regioner.

Planen og beskrivelser af de enkelte objekter kan downloades fra Statens vegvesens hjemmeside: Nasjonal verneplan , eller fra det norske Nasjonalbiblioteket: Vegvalg Nasjonal verneplan.

Værneplanen er desuden omtalt på norsk Wikipedia: Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterede kulturminner.

Samkult

Samkult er en projektgruppe under Teknas faggruppe for teknologihistorie. “Samkult” står for Samferdsel, kultur og teknologi. Projektgruppens resultater lægges løbende ud på lokalhistoriewiki.no under titlen Samferdsel, kultur og teknologi.

Projektet er opdelt i perioder:

Samkult 1 omhandler hovedpostruterne i Norge i unionstiden med Danmark 1647-1814.

Samkult 2 omhandler samfærdslens udvikling i unionstiden med Sverige 1814-1905.

Samkult 3 omhandler tiden fra 1905 til 1960 – Norge som selvstændig nation.

Samkult 4 (under udarbejdelse) skal omhandle tiden fra 1960 til i dag – dataalderen.

Læs mere om projektet ved at klikke på linkene i teksten ovenfor.

 

norsk Wikipedia findes en (ikke særlig udførlig) artikel om gamle veier i Norge samt en oversigt over 31 sider i kategorien Gamle veier i Norge.

Siden Veier i Norge indeholder en oversigt over det norske vejnets administrative inddeling og udvikling. På siden er der desuden links til sider med oversigter over de vigtigste veje, broer og tunneler i hver af de norske fylker.

Norske kongeveje er omtalt på siden Kongevei – Wikipedia.

Den bergenske kongevei

Den bergenske kongevei (også kaldet den bergenske hovedvei) blev bygget i 1790’erne. Vejen er en af de første statsveje i Norge og den første kørevej mellem Vestlandet og Østlandet. Vejen følger i hovedtræk den nuværende E16.

Dele af vejen er med i Statens Vegvesens Nasjonale Verneplan (se ovenfor).

Læs mere om vejen og dens historie på Statens Vegvesens hjemmeside: Kongevegen over Dovrefjell og på norsk Wikipedia: Den bergenske kongevei.

En af de historiske strækninger er Kongevegen over Filefjell. Den blev genåbnet i 2016 efter 7 års renoveringsarbejder. Vejen vandt i 2017 Europa Nostras kulturarvspris og Grand Prix i kategorien bevaring af europæisk kulturarv. Læs mere om begrundelsen for præmieringen på Europa Nostras hjemmeside.

På siden Lokalhistoriewiki.no findes denne beskrivelse af den bergenske kongevej og postruten mellem Kristiania og Bergen: Postgangen Christiania – Bergen.

Den Trondhjemske postvei

Den Trondhjemske postvei (også kaldt den Bergenske-Trondhjemske Postvei) er en kulturhistorisk vej med oprindelse i postruten Bergen-Trondheim oprettet i 1785. Læs om vejen på norsk Wikipedia: Den trondhjemske postvei. Postvejen har sin egen hjemmeside: https://postvei.no/.

Nasjonale turistveger

Nasjonale turistveger er en beskrivelse af Norges 18 officielle turistveje gennem smuk norsk natur, hvor oplevelsen forstærkes af nyskabende arkitektur og tankevækkende kunst på udvalgte udsigtspunkter og rastepladser. Statens Vegvesen står bag dette projekt, hvis formål er at bidrage til at gøre Norge til et attraktivt rejsemål og styrke næringsliv og bosætning i distrikterne. Hver beskrivelse indeholder bl.a. et rutekort og oversigt over seværdigheder langs ruten.

 

Vejtunneler

I Norge er mange veje ført i tunneler gennem fjeldet. Flere af tunnelerne på historiske – nu nedlagte – vejstrækninger er stadig bevaret. På norsk Wikipedia findes denne side om Veitunneler i Norge.