Veje i Sverige

image_print

Gamla Södertäljevägen. Foto: Holger Ellgaard/svensk Wikipedia.

På det svenske Riksantikvarieämbetets (RAÄ) hjemmeside findes en søgemaskine (Fornsök), hvor man kan søge i Fornminnesinformationssystemet (FMIS). Søgefunktionen minder i sin opbygning om Slots- og Kulturstyrelsens “Fund og fortidsminder”.

FMIS indeholder et antal broer, veje og vejsten. Find f.eks. veje ved at søge på:

  • Kategori = Kommunikations-/maritime lämningar
  • Lämningstyp = Färdväg og/eller Färdvägssystem.

Man kan afgrænse søgningen ved at vælge län og kommune. Søgevejledning: Hjälp för Fornsök.

NB: I løbet af efteråret 2018 vil alle oplysninger i FMIS blive flyttet etapevis til et nyt kulturmiljøregister, Fornreg.

Links til nogle sider om svensk vejhistorie og svenske historiske veje:

Vägens historia

Vägen i kulturlandskapet, Vägar och trafik före bilismen (Vägverket, 2004).

Ömse sidor om vägen. Allén och landskapet i Skåne 1700-1900

Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och Västerbottens län (Vägverkets publikation nr. 2001:22) Kan downloades fra docplayer.se.

Historiska väger i Västernorrlands län (Länsmuseet Västernorrland, rapport 1999:14). Kan downloades fra docplayer.se.

Att färdas. Tidsskriftet “Västerbotten” nr. 4-04.

Medeltida vägar i Sverige (kategor i svensk Wikipedia, henvisning til 14 sider)

Postvägen Stockholm – Åbo (svensk Wikipedia).

Gamla Göta Landsväg (svensk Wikipedia).

Dalarövägen (svensk Wikipedia).

Enköpingsvägen (svensk Wikipedia).

Södertäljevägen (svensk Wikipedia).

Eriksgatan (svensk Wikipedia).