Museer og samlinger

image_print

Denne side indeholder omtale af og links til

  • vejhistoriske museer og samlinger,
  • samlinger og udstillinger af vejbygningsmateriel (f.eks. damptromler),
  • museer, samlinger og udstillinger om vejtransport og -transportmidler, trafik og samfærdsel.

Mindre museer, samlinger og udstillinger med tilknytning til en vejhistorisk lokalitet er omtalt under den pågældende lokalitet på siderne om historiske og spektakulære veje og broer. Under hvert land er desuden anført et eller flere links til oversigter over bilmuseer i det pågældende land. Vær opmærksom på, at disse oversigter muligvis ikke er fuldstændige eller opdaterede. Klik på billederne for at se dem i større version.

Danmark

Danmarks Vej- og Bromuseum

var et museum under Transportministeriet. Det lå ved Andelslandsbyen Nyvang i nærheden af Holbæk. Museet blev indviet d. 21. juni 2011, men måtte lukke allerede d. 30. august 2012, fordi det mistede sin driftsbevilling. Se et indlæg om museet i Trafik & Veje, april 2012: “Danmarks Vej- og Bromuseum – tur-retur?“. En stor del af museets genstande blev efter lukningen overdraget til Danmarks Tekniske Museum og nogle af køretøjerne til Danmarks Ferguson Museum. Læs mere om Danmarks Vej- og Bromuseum på Wikipedia.

Danmarks Vejmuseum

var en samling af vejhistoriske effekter, som lå på Farø, tæt ved Farøbroerne. Museet åbnede i sommeren 1991, men måtte lukke igen i januar 1996, hvor det blev erklæret konkurs. Genstandene blev senere overdraget til Danmarks Vej- og Bromuseum (se ovenfor).

Danmarks Ferguson Museum

ligger ved Juelsminde. Det er en privat samling af Ferguson traktorer, landbrugsmaskiner, redskaber og køretøjer, deriblandt damptromler, dieseltromler og lastbiler fra det nedlagte Danmarks Vej- og Bromuseum. Hjemmeside: https://fergusonmuseum.dk/.

Oplevelsescenter Nyvang

 

(tidligere: Andelslandsbyen Nyvang) ligger ved Holbæk. Den er et levende museum og oplevelsescenter, som fortæller om livet og hverdagen i en andelslandsby i midten af 1900-tallet. Danmarks Vej- og Bromuseum var placeret ved Nyvang i museets korte levetid. Damptromleklubben har indrettet udstilling og værksted i en af Nyvangs bygninger, og på området findes også en redningsstation fra Zoneredningskorpset. Hjemmeside: Oplevelsescenter Nyvang.

DTU’s historiske samling

Teknologihistorie DTU indsamler materiale, der belyser DTU og ingeniørens rolle i samfundet gennem tiden. DTU’s historiske samling består af over 5000 registreringer. Den tegner et billede af DTU’s teknologiske vidensproduktion gennem tiden, udviklingen af en teknisk videnskabsdisciplin og om dannelsen af ingeniørens identitet. Læs mere om samlingen her: http://www.historie.dtu.dk/samling. Man kan søge i samlingens database her: https://tekhist.pastperfectonline.com/. Læs mere om samlingens 10.000 fantastiske brobilleder i VEJHISTORIE nr. 29/2017, s. 23-30.

Danmarks Tekniske Museum

ligger i Helsingør. Museet fortæller om teknikkens historie i Danmark. I samlingerne indgår en stor del af samlingerne fra det nedlagte Danmarks Vej- og Bromuseum. Hjemmeside: https://tekniskmuseum.dk/.

ENIGMA

Museet for post, tele og kommunikation. Museet er en fornyet udgave af det tidligere post- og telegrafmuseum i København. Første fase af museet er åbnet, men det færdige ENIGMA med udstillinger mv. åbner i løbet af 2021. Hjemmeside: https://www.enigma.dk.

Egeskov Slot

Egeskov Slot ligger ved Kværndrup på Sydfyn. Ud over selve slottet omfatter Egeskov flere udstillinger og samlinger, bl.a. af veteranbiler, -motorcykler og -fly samt cykler gennem tiden. På Egeskov findes også Danmarks eneste museum for Falcks Redningskorps. I 2017 er det 50 år siden at Egeskov Veteranmuseum åbnede. Det markeres med en ny udstilling i et  renoveret museum. Som et kuriosum kan nævnes, at der ved broen over voldgraven er opstillet et antal gamle milesten, som oprindeligt har stået langs nogle af de fynske veje. Stenene blev ført til slottet efter milesystemets afskaffelse i 1907. Klik på billedet for at se stenene tydeligere. Hjemmeside: http://www.egeskov.dk/.

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm ligger ved Jystrup mellem Roskilde og Ringsted. Det blev indviet i 1978 og drives af frivillig, ulønnet arbejdskraft, der som medlemmer af Sporvejshistorisk Selskab tilbringer en stor del af deres fritid til at sikre en fortsat drift og udbygning af museet.

Slesvigske Vognsamling

Slesvigske Vognsamling i Haderslev var tidligere en afdeling af Museum Sønderjylland, men blev pr. 1. juli 2017 en del af det nye Historie Haderslev. Samlingen omfatter knap 200 vogne, hvoraf ca. halvdelen er udstillet. Se billeder fra samlingen her: Vognsamling. NB: Museet Slesvigske Vognsamling er lukket permanent fra 1. januar 2023.

Bilmuseer og vognsamlinger i Danmark

Motorhistorisk Samråd har på sin hjemmeside links til et antal museer og motorhistoriske foreninger.

Dansk Køreforbund har på sin hjemmeside en række links til vognmuseer i Danmark.

England (UK)

Ironbridge Gorge Museums

Coventry Transport Museum

National Association of Road Transport Museums

Science Museum London

Bilmuseer i UK

Automobile museums in UK (fra engelsk Wikipedia)

List of transport museums in UK (fra engelsk Wikipedia)

Estland

Estlands Vejmuseum

eesti-maantemuuseum

Eesti Maantemuuseum, ligger i Varbuse i den SØ-lige del af Estland. Det blev oprettet i begyndelsen af 1990’erne i en forhenværende poststation på den gamle postvej mellem Tartu og Vöru.  DVS’s vejhistoriske ekskursion i august 2015 gik bl.a. til Eesti Maantemuuseum. Læs mere om museet og besøget i MEDDEL nr. 2015-5 og i VEJHISTORIE nr. 26/2015. Museet er siden da blevet udvidet med bl.a. en ny udstillingsbygning. Se mere her. Link til museets hjemmeside: http://www.maanteemuuseum.ee/en (NB: Da museet er en del af en estisk statsinstitution, er adgang til hjemmesiden fra udlandet af sikkerhedsmæssige grunde spærret indtil videre pga. krigen i Ukraine. Linket virker, hvis man er forbundet til en VPN-server i Estland. Se evt. i stedet museets Facebookside: Eesti Maanteemuuseum).

Finland

Mobilia

mobilia

Mobilia er Finlands nationale bil- og vejmuseum. Det ligger i Kangasala, ca. 20 km fra Tampere. DVS’s vejhistoriske ekskursion i 2007 gik til Finland og Tallin. I Finland besøgte man bl.a. Mobilia. Læs mere om museet og besøget i MEDDEL nr. 2007-3. Link til Mobilias hjemmeside: http://www.mobilia.fi/welcome-mobilia.

Frankrig

Franske transportmuseer

Liste des musées francais du transport er en fortegnelse over transportmuseer i Frankrig (fra fransk Wikipedia). Fortegnelsen er opdelt i oversigter over museer for luft-, flod-, kanal-, jernbane-, sø- og vejtransport (herunder bilmuseer). Musées et Patrimoine Automobile en France. Rapport (2007).

Irland

National Transport Museum of Ireland

Museet ligger på halvøen Howth Head ca. 15 km NØ for Dublin. Det er et køretøjsmuseum med mere end 100 køretøjer fra perioden 1883-1984, hvoraf ca. 60 er udstillet. Samlingen rummer især køretøjer, som har været anvendt til offentlig personbefordring og kommerciel vejtransport, samt forskellige specialkøretøjer. Dansk vejhistorisk Selskab besøgte museet under studierejsen til Irland i foråret 2022. Læs mere om museet her: http://www.nationaltransportmuseum.org/.

Island

Skógar Museum

skogar-museum

Skógar Museum ligger i det sydlige Island, ca. 150 km SØ for Reykjavik. Det omfatter tre museer og seks historiske bygninger. Et af museerne er Islands museum for transport og kommunikation, som åbnede i 2002. Link til museets hjemmeside: Skógar Technical Museum. Læs mere om Skógar Museum her: Skogar Museum.

Italien

Bilmuseer i Italien

Fortegnelse over bilmuseer i Italien (fra tysk Wikipedia).

Letland

Letlands Vejmuseum

ligger på det tidligere herresæde Slokenbeka i byen Tukums, ca. 60 km vest for Riga. DVS’s vejhistoriske ekskursion i august 2015 gik bl.a. til Slokenbeka. Læs mere om museet og besøget i MEDDEL nr. 2015-5 og i VEJHISTORIE nr. 26/2015. Link til museets hjemmeside: http://www.slokenbeka.lv/en/111.

Litauen

Litauens vejmuseum

Litauens vejmuseum (Keliu Muziejus) ligger i Vievis ved hovedvejen mellem Vilnius og Kaunas. Det åbnede i 1995, 25 år efter åbningen af den første motorvej i Litauen. Læs mere om museet her: The Roads Museum. Se nogle billeder fra museet her: Keliu Muziejus. I 2015 blev der afholdt en arkitektkonkurrence om et nyt museum. Se vinderprojektet.

NB: Linkene til museet virker ikke pt. (april 2023). Museet har d. 30. januar 2023 oprettet en facebookside (2) Kelių muziejus | Facebook, hvor der dog kun er få oplysninger.

Norge

Norsk Vegmuseum

Norsk vegmuseumMuseet blev oprettet i 1992. Det ligger ved Fåberg, ca. 12 km N for Lillehammer centrum. Museet ejes og drives af det norske Vegdirektoratet som det nationale museum for norsk vejhistorie.

I 2017 markeredes 25-året for oprettelsen bl.a. med en ny jubilæumsudstilling “DRIFT”. Museet har desuden fået en ny interaktiv udstilling “Tida og vegen” på over 1000 m2. Hvert år i juni holdes en national motordag på museet. I 2019 markeredes den bl.a. med åbningen af et nyt køretøjshistorisk museum. Læs mere på museets hjemmeside: Norsk vegmuseum.

Norsk Teknisk Museum

Norsk Teknisk Museum er nationalt museum for teknologi, industri, naturvidenskab og medicin. Det ligger i Oslo, tæt ved Akerselven, som tidligere leverede vandkraft til en række store industrivirksomheder. Museet har mere end 25 permanente og tidsbegrænsede udstillinger om energi, olie, industri, medicin, fly, biler og tog. Link til museets hjemmeside: http://www.tekniskmuseum.no/.

Schweiz

Verkehrshaus der Schweiz

Verkehrshaus der Schweiz i Luzern er et museum, der beskriver udviklingen inden for trafik, mobilitet og kommunikation. Udstillingerne omfatter bl.a. trafik på skinner og på veje, skibsfart, tovbaner, flyvning og rumfart. Der er desuden et planetarium på området. Link til museets hjemmeside: https://www.verkehrshaus.ch/de/museum.

Sverige

Väg- och transporthistoriska samlingarna

De svenske vejhistoriske samlinger findes i en tidligere vejstation i Kjula uden for Eskilstuna. Samlingen forvaltedes tidligere af Trafikverket, men indgik fra og med 1. januar 2018 i Statens maritima museer sammen med de øvrige svenske transporthistoriske samlinger. Se mere på siden Väg- och trafikhistoriska samlingarna.

Malmö Museer

Malmö Museer er placeret på og omkring Malmöhus Slot. De omfatter bl.a. Teknikens och Sjöfartens Hus med udstillinger om teknik, søfart og motorer. En af udstillingerne – Framtidens Fordon (fremtidens køretøjer) – giver et indblik i, hvorledes mennesket fra begyndelsen af 1900-tallet til vore dage har set på fremtidens køretøjer – og på nutidens visioner om et bæredygtigt miljø, teknik, design og økonomi.

Volvo Museum

På Volvo Museum i Göteborg kan man følge Volvos historie fra starten i 1927 til i dag. Samlingerne omfatter personbiler, busser, lastbiler og entreprenørmaskiner. Link til museets hjemmeside: http://www.volvomuseum.se/.

Motormuseer i Sverige

Motorhistoriska Riksförbundet  (MHRF) har på sin hjemmeside en fane med Museer. Derunder kan man for hvert len i Sverige se en oversigt over et stort antal museer om køretøjer, trafik og transport.

Fortegnelse over bilmuseer i Sverige (fra tysk Wikipedia).

Stockholms spårvägsmuseum

Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle

Sveriges Postmuseum, Stockholm

Tekniska Museet, Stockholm

Munktellmuseet, Eskilstuna. En samling af bl.a. entreprenørmaskiner og traktorer.

Rubens Maskinhistoriska Samlingar

Saab Bilmuseum, Trollhättan (Del af Innovatum Science Center, Kulturarv och Samhälle)

Tyskland

Deutsche Straßenmuseum

deutsches-strassenmuseum

Museet blev oprettet i 1989 på privat initiativ. Fra 1995 har det haft status som officielt tysk vejmuseum. Det ligger i Germersheim ved Rhinen og er indrettet i det tidligere militære tøjhus i Germersheims Fæstning. Udstillingerne handler om vej- og brobygning fra de tidligste tider til vore dage. Link til museets hjemmeside: Deutsches Strassenmuseum. På Wikimedia.org kan ses et udvalg af de udstillede køretøjer og maskiner.

Deutsches Museum

Deutsches Museum ligger i München. Det er et museum for naturvidenskab og teknik med følgende temaer: Vej- og jernbanetrafik, sporveje, skibsfart, flyvning og rumfart. Museets Verkehrszentrum omfatter tre udstillingshaller med hver sit tema: Bytrafik, rejser og mobilitet og teknik.

Deutsches Technikmuseum

Deutsches Technikmuseum ligger i Berlin. Det fortæller teknikkens kulturhistorie inden for følgende områder: Trafik og samfærdsel, kommunikation, produktion og energi. Der er permanente udstillinger om bl.a. vejtrafik. Museet har fået ny hjemmeside i 2021.

Verkehrsmuseum Dresden

Verkehrsmuseum Dresden har udstillinger om trafik og transport på vej og jernbane, til søs og i luften. Museet har desuden særlige udstillinger for børn og en stor modeljernbane med 785 m spor. Se også omtale af museet på Wikipedia.

Wegemuseum Wusterhausen/Dosse

I byen Wusterhausen/Dosse i delstaten Brandenburg findes et vejmuseum, hvor der på 300 m2 udstillingsareal er udstillet ca. 700 genstande, der illustrerer vejenes og samfærdslens betydning. Museet er indrettet i en barokbygning på byens torv. Læs mere om museet på dets hjemmeside: Wegemuseum.

I en nærliggende landsby, Barsikow, er der under medvirken af den tyske Forschungsgruppe Meilensteine etableret en milestenpark. Se stenene og læs mere om deres historie her: Milesten i Barsikow.

Bilmuseer i Tyskland

Liste von Automuseen in Deutschland (fra tysk Wikipedia).

Ungarn

The Hungarian Museum of Science, Technology and Transport 

Det ungarske transportmuseum (Közlekedési Múzeum) er en del af Ungarns museum for videnskab, teknologi og transport. Transportmuseet ligger i Budapest. Det er et af Europas ældste transportmuseer. Det er under ombygning, og kun nogle af museets udstillinger er åbne for publikum.  Se nærmere oplysninger på museets hjemmeside: https://www.mmkm.hu/en. På Wikipedia er der en kort beskrivelse af museet, og på Wikimedia er der et stort billedgalleri fra museets samlinger