Museer og samlinger

Denne side indeholder omtale af og links til

  • vejhistoriske museer og samlinger,
  • samlinger og udstillinger af vejbygningsmateriel (f.eks. damptromler),
  • museer, samlinger og udstillinger om vejtransport og -transportmidler, trafik og samfærdsel.

Mindre museer, samlinger og udstillinger med tilknytning til en vejhistorisk lokalitet er omtalt under den pågældende lokalitet på siderne om historiske veje og broer. Under hvert land er desuden anført et eller flere links til oversigter over bilmuseer i det pågældende land. Vær opmærksom på, at disse oversigter muligvis ikke er fuldstændige eller opdaterede. 

Se museer i …