Oversigt over vejhistoriske sider

image_print

Denne side har erstattet den tidligere side med links.

Den er opdelt i et antal emneområder, som igen kan være underopdelt. Se mere herom på de enkelte sider i dropdown-menuen.

Siderne vil være under fortløbende udbygning med tekst og billeder. Besøgende på siden er velkomne til at indsende materiale samt forslag til nye emner og forbedringer til webmaster@vejhistorie.dk .

Emnet vejhistorie er næsten uudtømmeligt. Indholdet vil derfor blive tilstræbt prioriteret således:

  1. Dansk vejhistorie, incl. tidligere danske besiddelser og incl. danske ingeniørers og firmaers virke i udlandet.
  2. De øvrige nordiske lande og de baltiske lande,
  3. Resten af Europa,
  4. Andre verdensdele.