Store vej- og brobyggere

Danske ingeniører og ingeniørfirmaer har gennem tiderne forestået eller medvirket ved projektering og udførelse af mange store veje og broer herhjemme og i udlandet. Flere af deres værker kan med rette betegnes som historiske. Denne side omtaler nogle af de enkeltpersoner og firmaer, som især har sat deres præg på dansk vej- og brobygning. Desuden omtales en række udenlandske enkeltpersoner og firmaer, som har deltaget i større vej- eller broprojekter i Danmark, eller som har været af væsentlig betydning for den tekniske udvikling inden for vej- og brobygning.

Danske ingeniører og entreprenører

Anker Engelund

Danske ingeniør- og entreprenørfirmaer

 • Christiani & Nielsen
 • COWI
 • Ostenfeld & Jønsson
 • Pihl & Søn
 • Højgaard & Schultz
 • Kampsax
 • Monberg & Thorsen
 • MT Højgaard
 • NCC Danmark
 • Rambøll & Hannemann
 • Rasmussen & Schiøtz
 • Wright, Thomsen & Kier

Udenlandske ingeniører

Telford, Thomas (1757-1834)

Skotsk ingeniør og arkitekt. Kom som ung i lære som stenhugger, men blev især berømt for projektering og opførelse af broer, kanaler, akvædukter og veje, fortrinsvis i UK. Grundlægger af og første formand for Institution of Civil Engineers (1818). Hovedværker: Caledonian Canal, Göta Kanal i Sverige, Ellesmere Canal, Pontcysyllte Aqueduct, Shrewsbury Canal, Menai Suspension Bridge og A5-vejen fra London til Holyhead i Wales. Byen Telford i Shropshire er opkaldt efter ham. Læs mere om Thomas Telford her.