Brotyper

Vejdirektoratets side Typer af broer og tunneler skelner mellem følgende typer af (danske) broer:

  • Faste broer: Bjælkebroer, pladebroer, buebroer, gitterdragerbroer, hængebroer og skråstagsbroer.
  • Bevægelige broer: Klapbroer og svingbroer.

Der findes imidlertid flere andre måder at inddele broer på – efter deres funktion, deres bærende konstruktion, deres længde og spændvidde, om det er permanente eller midlertidige broer osv. En detaljeret oversigt over inddelinger af brotyper findes her: Technische Einteilung von Brücken. Siden viser principskitser, billeder og beskrivelser af forskellige brotyper samt henvisninger til links og litteratur om brotyper.

Se eksempler på de enkelte brotyper herunder. Klik på et billede for at læse mere om den pågældende brotype (NB: Virker endnu ikke for alle brotyper).

Faste broer

Bjælkebroer
Broer med bjælker som det bærende element. Dette er den enkleste og ældste brotype.
Pladebroer

Billede på vej

Buebroer
Broer, hvor en bue er hovedbæresystemet. Buen kan være placeret over, under eller delvis over eller under brobanen.
Gitterbroer
Gitterbroer er broer, hvor den bærende overbygning er en gitterkonstruktion.
Hængebroer
Hængebroer er broer, hvor brobanen er ophængt i stærke kabler udspændt imellem pyloner.
Skråstagsbroer
Skråstagsbroer er broer, hvor brodækket bæres af en række skrå kabler (stag), der fører op til en eller to pyloner.

Bevægelige broer

Klapbroer
En klapbro er en type bro med én eller to bevægelige modstående klapper.
Svingbroer
En svingbro (eller drejebro) er en bro med ét eller to bevægelige svingfag.
Hæve-/sænkebroer
Broer, hvor kørebanen kan hæves eller sænkes, så skibe kan passere.
Rulle-/skydebroer
Broer, der kan skydes vandret ud og trækkes tilbage.

Særlige brotyper

Pontonbroer
En pontonbro (flydebro) er en bro, der er bygget på flydende underlag.
Hængefærger
En hængefærge er en platform, der er ophængt under en brolignede konstruktion.
Overdækkede broer
Overdækkede broer har et tag, der skærmer trafikanterne mod vejrliget.
Kanalbroer
En kanalbro fører en sejlbar kanal over lavereliggende terræn.
Akvædukter
Vandledninger på en brolignende konstruktion.
Militære broer
Broer, der anvendes af militære enheder til at forcere vandløb og andre hindringer.