1

Vej- og brobygning gennem tiderne

Denne side indeholder henvisninger til hjemmesider med historiske oversigter over vejes, broers og tunnellers udvikling gennem tiderne samt henvisninger til litteratur mv. om emnet.

Siden er under opbygning.

Vejbygning

Generelt

Vejbygning i historisk perspektiv af professor, civilingeniør H. H. Ravn. To artikler  i Dansk Vejtidsskrift, delvis anvendt som foredrag på Vejdagen d. 19. juni 1975, på den polytekniske Læreanstalt. Del I: DVT nr. 1975/10, s. 176-83. Del II: DVT nr. 1975/11, s. 189-93.

Artiklen om veje i Den store danske Encyklopædi.

Artiklen Vej i dansk Wikipedia.

Artiklen Road i engelsk Wikipedia.

Vejportal i tysk Wikipedia: Strassen

Vejportal i fransk Wikipedia: Portail: Route

Artiklen Histoire des routes i fransk Wikipedia.

Hjulspor og hulveje

Jord-, grus- og stenveje

Plankeveje

Brolagte veje

Betonveje

Asfalterede veje

Brobygning

Generelt

Broportal i tysk Wikipedia: Portal: Brücken.

Broer i tysk Wikipedia: Brücke.

Broportal i fransk Wikipedia: Portail: Ponts.

Broer i fransk Wikipedia: Pont.

Broer i engelsk Wikipedia: Bridge.

Brotyper

 

Tunnelbygning

Generelt

Dansk Wikipedia: Tunnel

Engelsk Wikipedia: Tunnel

Tysk Wikipedia: Tunnel

Fransk Wikipedia: Tunnel

 

Tunneler gennem bjerg

Vejtunneler fra romertiden: Tunnels routiers romains.

 

Tunneler under vand