Vejadministration

image_print

Siden er under opbygning

Danmark

Vejvæsenets ældre historie. Resumé af overvejinspektør, oberstlieutenant L.A. Madsens foredrag ved Det nordiske Vejmøde i København, 18.-20. maj 1925. Gengivet i Dansk Vejtidsskrift 1925/05 (Extranummer), s. 188-93.

Vejdirektoratet i 50 år. Jubilæumsskrift 1. april 1999.

 

Sverige

Från kungligt ämbetsverk till Sveriges modernaste myndighet. Vägverket 1841-2010. Udg. af Vägverket, 2010.