Vejbygningsmateriel

Denne side handler om den tekniske og historiske udvikling af redskaber, maskiner og andet udstyr, som anvendes til anlæg og vedligeholdelse af veje.

Siden er under opbygning. Den vil komme til at omfatte

  • udstyr til geotekniske undersøgelser,
  • instrumenter og andet udstyr til landmåling, nivellering og afsætning,
  • jordarbejdsmaskiner (grave- og læssemaskiner og transportmateriel mm.),
  • komprimerings- og belægningsmaskiner,
  • udstyr til måling af vejes egenskaber (bæreevne, friktion, jævnhed mm.),
  • materiel til vedligeholdelse og renholdelse af veje,
  • materiel til snerydning og glatførebekæmpelse,
  • andre maskiner og redskaber.