Veje og broer i billedkunst og litteratur

image_print

Veje og broer optræder ofte i billedkunsten – undertiden som hovedmotiv, men hyppigst som en del af det landskab, hovedmotivet er afbildet i. Denne side giver eksempler på billedkunst, hvor en vej eller en bro spiller en fremtrædende rolle.

Klik på billederne for at se dem i en større version.

Verdens måske mest berømte billede forestiller (også) en vej og en bro. Læs mere her.

På fransk Wikipedia er der en separat side om gengivelser af broer på malerier – fra middelalderen til nutiden. Læs mere her: Représentation du pont en peinture.

Flere fotografiske billedværker afbilder veje og broer med høj kunstnerisk kvalitet. Siden indeholder et udvalg af disse værker.

Ligeledes er der eksempler i skønlitteraturen på, at en vej eller en bro spiller en væsentlig rolle for en bogs handling eller for personerne i bogen. Sådanne værker vil løbende blive medtaget på siden med angivelse af forfatter, titel og resumé af indholdet.

Endelig er medtaget essays og digte med indhold, der knytter sig til vejenes historie.

Siden vil løbende blive udbygget. Webmaster modtager gerne forslag og bidrag til siden. Skriv til webmaster@vejhistorie.dk.

 

Billedkunst

 

Malerier

 

Christen Købke: Parti af Østerbro i morgenbelysning, 1836 (Statens Museum for Kunst)Christen Købke (1810-1848):

Parti af Østerbro i morgenbelysning (1836)

I 1833 flyttede Købke med sine forældre til Blegdammen ved Sortedams Sø uden for det daværende København. I de følgende år fandt han en stor del af sine motiver ved søen. Det var også i nærheden af sit hjem, for enden af søen, Købke fandt motivet til dette maleri. Det viser den landlige Østerbrogade omgivet af nogle fornemme landejendomme. Læs mere om Christen Købke på Wikipedia og i Danmarks Kunstindeks & Weilbachs kunstnerleksikon.

 

 

Andreas Juuel: Parti fra Geels Bakke ved Røjels bom (1851)Andreas Juuel (1817-1868):

Parti fra Geels Bakke ved Røjels Bom (1851).

Maleriet har været på forsiden af selskabets hjemmeside i flere år. Læs mere om kunstneren, maleriet og stedet her.

 

 

 

 

 

Otto Bache: Et kobbel heste uden for en kro ,1878 (Statens Museum for Kunst)Otto Bache (1839-1927):

Et kobbel heste uden for en kro (1878)

Motivet til maleriet er fra Lindenborg Kro mellem Roskilde og Holbæk. Det blev landskendt, da det blev brugt til et af de frimærker, der blev fremstillet i forbindelse med den store frimærkeudstilling Hafnia i 1976. Læs mere om Otto Bache på Wikipedia og i Danmarks Kunstindeks & Weilbachs kunstnerleksikon.

 

 

The bridge of Langlois at Arles with laundresses *oil on canvas *54 x 65 cm *March 1888 *Vincent van Gogh (1853-1890):

Pont de Langlois (1888)

Maleriet forestiller Pont de Langlois i nærheden af Arles i Sydfrankrig. Vincent van Gogh malede denne vippebro flere gange i løbet af foråret 1888. Broen eksisterer endnu den dag i dag og er et yndet turistmål – men den er blevet fornyet flere gange siden 1888.

 

 

 

 

H.A. Brendekilde (1857-1942):
Børn på Landevejen (1892)

En landevej (1893)

H.A. Brendekilde hed oprindeligt Hans Andersen, men tog efternavn efter sin fødeby Brændekilde på Fyn. Han var uddannet stenhugger, men gik på Kunstakademiet 1877-81. Han fandt sine motiver i landsbymiljøerne blandt landbobefolkningens laveststillede. Efterhånden blev det mere religiøse islæt, der karakteriserede hans værker. Læs mere om Brendekilde og hans værker på Wikipedia og i Danmarks Kunstindeks & Weilbachs Kunstnerleksikon.

 

 

Billedet er velvilligt stillet til rådighed af Faaborg Museum

Peter Hansen (1868-1928)

En stenhugger på landevejen (1903)

Peter Hansen tilhørte gruppen Fynboerne. Der indgår mennesker i de fleste af hans landskabsbilleder, som oftest er naturalistiske genrebilleder, mens andre er præget af den franske impressionisme. Læs mere om Peter Hansen og hans værker på Wikipedia og i Danmarks Kunstindeks & Weilbachs kunstnerleksikon.

 

 

 

L. A. Ring (1854-1933):

Landsbygade i Baldersbrønde (1905)

L. A. Ring er kaldt vejenes maler frem for alle i tiden omkring år 1900. Ring var især landskabsmaler, og vejen, landevejen, hulvejen og markstien er gennemgående ledemotiver i mange af hans billeder. Læs mere om L. A. Ring på Wikipedia og i Danmarks Kunstindeks & Weilbachs kunstnerleksikon.

 

 

Billedet er velvilligt stillet til rådighed af Faaborg Museum

Poul S. Christiansen (1855-1933)

Landevejen forbi Karise kirke (1907)

Poul S. Christiansen henregnes også til malergruppen Fynboerne. Han har bl.a. malet en række store historiebilleder med motiver fra Bibelen, mytologien og historien, men også en del landskabsmalerier, deriblandt dette fra Kariseegnen. Langs landevejen er oplagt skærvebunker, og længere fremme ad vejen er vejmanden i færd med at vedligeholde vejen. Læs mere om Poul S. Christiansen på Wikipedia og i Danmarks Kunstindeks & Weilbachs kunstnerleksikon.

 

Vejhistorie i akvareller

Ved Dansk Vejhistorisk Selskabs 25 års jubilæum i 2007 modtog selskabet som gave 6 akvareller med vejhistoriske motiver. Akvarellerne var udført af tegneren Jette Jørgensen.

Se akvarellerne i VEJHISTORIE NR. 13/2007 og læs mere om kunstneren og nogle af hendes øvrige arbejder på www.tegnerjette.dk.

 

Udstillingskataloger

VEJEN – Et motiv i kunsten gennem 400 år

 

VEJEN – Et motiv i kunsten var temaet for en udstilling på Nivaagaards Malerisamling og Vendsyssel Kunstmuseum i 2014. Kataloget indeholder gengivelser af fortrinsvis danske landskabsmalerier fra perioden ca. 1650 til 2011 med gader og veje som det gennemgående motiv.

Se omtalen af udstillingen i VEJHISTORIE nr. 24/2014, side 19-23.

 

 

ROAD

Biler, broer, veje og øde landskaber er gennemgående motiver for landskabsmaleren Steen Larsen (f. 1960). ROAD er navnet på en udstilling af Steen Larsens værker, som blev vist på Sophienholm og Kunstcenter Silkeborg Bad i 2012. I forbindelsen med udstillingen blev udgivet bogen “ROAD – Maleri 2004-2012” med gengivelse af malerierne og et fotogalleri, som har været forlæg for malerierne. Se Sophienholmudstillingen her: ROAD Sophienholm.

 

 

Læs mere om Steen Larsen og se hans værker her på steenlarsen-art.com og på facebook.

Steen Larsen: Bridge over silent water (80×160 cm). Gengivet med tilladelse af kunstneren.

 

 

 

Fotografier

 

Fotografiske billedværker

 

bridging-1994

Cortright, Robert S.:

Bridging.

Forlaget Bridge Ink, Oregon, USA, 1994.

 

 

 

beauty-of-bridgesCortright, Robert S.:

Bridging. Discovering the Beauty of Bridges.

Forlaget Bridge Ink, Oregon, USA, 1998.

 

 

 

bridging-the-world

Cortright, Robert S.:

Bridging the World.

Forlaget Bridge Ink, Oregon, USA, 2003.

 

 

 

From One Side to the OtherOlsson, Lennart:

From One Side to the Other.

Byggförlaget, Stockholm, 2000.

Broernes historie fra forhistoriske stenblokke til Öresundsbron, skildret i sort-hvide fotografier.

 

 

Bøger

Andric, Ivo: Broen over Drina

Den bosniske forfatter Ivo Andric fik Nobelprisen i litteratur i 1961 for sit forfatterskab, der bl.a. omfatter “Broen over Drina”. I bogen beskrives historiens og livets gang i Visegrad på og omkring den store bro, der blev opført i 1571-77 på foranledning af den ottomanske storvesir Mehmed Pasha.

Drina er grænseflod mellem Bosnien og Serbien, og bogen beskriver, hvordan begivenhederne på Balkan gennem århundreder får indflydelse på det lille samfund i byen som består af forskellige nationaliteter – bosniere, serbere, tyrker og fremmede – og forskellige religioner – kristne, muslimer og jøder.

Broens og menneskenes skæbner er flettet sådan sammen, at man ikke kan holde dem adskilt, men trods alle omvæltninger står broen uforandret med sine 11 buer, indtil to brofag bliver ødelagt under 1. verdenskrig. Efter krigen blev broen midlertidigt repareret. Den fik yderligere skader under 2. verdenskrig og blev endeligt genopbygget omkring 1950.

I 2007 blev den optaget på UNESCO’s liste over verdens kulturarv.

Læs mere om den på siden UNESCO World Heritage Bridges.

 

Jonsson, Sune: Brobyggarna, LTs förlag, Stockholm, 1969.

Romanen skildrer opførelsen af Tallbergsbron over Öreälven i Västerbotten Län mellem 1916 og 1919. Den indeholder uddrag af arbejdslederens sammenfattende rapporter samt skildringer af små og store episoder i broarbejdernes og lokalbefolkningens liv.

Tallbergsbron var dengang – med en spændvidde på 90 m – verdens længste jernbetonbuebro for jernbanetrafik. Læs mere om Tallbergsbron på Västerbottens Museums hjemmeside og på svensk Wikipedia.

 

Essays

 

Sandheden og livet på vejen

Det er titlen på et essay af Henrik Wivel på Kristelig Dagblads hjemmeside d. 9. maj 2014. Henrik Wivel skriver om vejens kunstneriske betydning for mennesket i anledning af en (dengang) aktuel udstilling på Vendsyssel Kunstmuseum.

Emnet illustreres med eksempler fra dansk litteratur og billedkunst, og Henrik Wivel nævner en række kunstnere, der har skildret vejen, bl.a. Nicolai Abildgaard, P. C. Skovgaard, Niels Larsen Stevns, L. A. Ring, Maja Lisa Engelhardt og HuskMitNavn.

Læs essayet her: Sandheden og livet på vejen.

Se museets omtale af udstillingen her: Vejen.

 

Digte

 

Jeppe Aakjær: Jens Vejmand (Hvem sidder der bag skærmen)

Alle i vejbranchen kender formentlig sangen om Jens Vejmand og har sunget med på den mange gange. Digtet er fra 1905. Det blev sat i musik af Carl Nielsen i 1907 og blev hurtigt en populær sang. Læs mere om Jens Vejmand på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside og på siden JENS VEJMAND. Og hør sangen HER.

 

Piet Hein: Vejens sang

“Ud af Urtidsmørket kom jeg som en travet, trampet Sti, …”. Digtet må pga. copyright ikke gengives i sin helhed, men det kan findes i Piet Heins digtsamling “Vers af denne Verden”, som udkom på Nordisk Forlag i 1948. Det blev skrevet til Nordisk Vejteknisk Forbunds kongres i København i 1946 og blev fremført af studentersangerne på NVF’s 7. kongres i København i juni 1957. Denne oplysning fremgår af referatet af kongressen i Dansk Vejtidsskrift nr. 9/1957 (side 181).