Vejafmærkning

Vejafmærkning har eksisteret lige siden de første stier og veje opstod. Først som simple markeringer af vejens forløb. Senere som vejvisning og visning af afstande. Og endnu senere for at regulere trafikken på vejene og advare de vejfarende om eventuelle farer forude.

Bekendtgørelse om vejafmærkning, BEK nr 1632 af 20/12/2017, indeholder de nugældende bestemmelser om vejafmærkningens udformning og betydning i Danmark.

Vejafmærkning omfatter:

Færdselstavler:

Advarselstavler, vigepligtstavler, forbudstavler, påbudstavler og oplysningstavler.

Vejvisnings- og turistoplysningstavler:

Vejvisertavler, orienteringstavler, afstands- og stedtavler, rutenumre og servicetavler. På motorveje desuden frakørselstavler, vognbanetavler og turistoplysningstavler.

Kant- og baggrundsafmærkning mm.:

Kantafmærkning, baggrundsafmærkning, færdselsfyr, heller, rabatter o.lign.

Afmærkning på kørebanen:

Længdeafmærkning, pilafmærkning, tværafmærkning, afmærkning for standsning og parkering samt tekst og symboler på kørebanen.

Signalanlæg:

Trafiksignaler (lys- og lyd-), vognbanesignaler og blinksignaler.

På denne side vil der blive anvendt samme hovedinddeling som i bekendtgørelsen. Træk af den historiske udvikling af vejafmærkning vil blive beskrevet i billeder og tekst, og med henvisninger og links til kilder og forslag til yderligere læsning.

Hver kategori af vejafmærkning vil få sin egen side. Når en side er lagt på nettet, vil den være synlig på menuen.

Vejafmærkning generelt

Vejenes afmærkning af direktør S. Kyhl. Artikel i Dansk Vejtidsskrift nr. 1928/4 (s. 215-42).