Nye bøger

På denne side bringes oplysninger om nye bøger og tidsskriftartikler med vejhistorisk indhold.

Klik på billederne for at se en større gengivelse af forsiderne.

 

Bogen om Dansk Signal Industri

 

Firmaet Dansk Signal Industri (DSI) startede i 1930 og har bl.a. beskæftiget sig med udvikling og servicering af trafiksignaler til både veje og jernbaner. Firmaet eksisterede indtil 1989, hvor virksomheden blev delt i to spor. Gadesignalafdelingen blev en del af EB-Signal. Togtrafikafdelingen er i dag Bombardier Transportation A/S.

Bogen tager sin begyndelse den 1. oktober 1930. Historien er en ”overlevering” fra gamle og nuværende ansatte. Gennem tekst og billeder forsøger forfatteren, Per Nygaard Christiansen, at give et billede af udviklingen samt afviklingen af virksomheden Dansk Signal Industri.

Bogen har været foromtalt i Trafik & Veje, august 2017. Læs mere på bogens hjemmeside: DSI-bogen.

 

 

Årbog 2018 Historisk Forening for Vestsjælland

 

 

Årbogen indeholder bl.a. en artikel af Vibeke Beltoft om historiske vejsten i Sorø Kommune – og broer og bomhuse ved hovedlandevejen. Artiklen indeholder oplysninger om kommunens milesten, kilometersten, vejvisersten og skelsten.

Se indholdsfortegnelserne til denne og tidligere årbøger på foreningens hjemmeside: Årbøger.

 

 

 

På vej – gader og veje i Ebeltoft

 

Bogen er skrevet af cand. mag. Else Marie Laigaard og udgivet af Museum Østjylland i november 2018. Den handler om Ebeltofts lange og spændende historie med byens gadeforløb og gadenavne som indgangsvinkel.

Den vil blive anmeldt i næste nummer af VEJHISTORIE.

Se mere om bogen på Museum Østjyllands hjemmeside: Ny bog om Ebeltofts historie.

 

Årbok for Norsk Vegmuseum 2018

 

Det norske vejmuseum har udgivet sin årbog for 2018. Den indeholder bl.a. artikler om jagten på kilometersten i Trøndelag og om norske træbroers historie og udvikling. Se en præsentation af årbogen og links til enkeltartiklerne på siden Vegmuseets årbok 2018.

Årbogen udkom første gang i 1993. Se en oversigt over samtlige artikler her: Norsk Vejmuseums årbog. På denne side er der desuden et link til det norske Nasjonalbibliotekets hjemmeside, hvor man kan læse og downloade årbøgerne fra tidligere år.

 

 

Roskilde Kro – 500 år ved landevejen

 

Lokalhistorikeren Jørgen Nielsen har skrevet denne bog, som udkom d. 21. august 2018. Den er på 140 sider.

Bogen er en let læst og rigt illustreret skildring af Roskilde Kros historie. Den handler fortrinsvis om det sociale og kulturelle liv på og omkring kroen, men indeholder også – især i de første kapitler – brudstykker af Roskildevejens historie.

Bogen koster 150 kr. og kan købes på Lokalhistorisk Samling i Albertslund, Egelundsvej 7, 2620 Albertslund. Den kan også læses i sin helhed på dette link: Roskilde Kro – 500 år ved landevejen.

 

 

Landtransport i Danmark

 

Landtransport i Danmark af Per Ole Schovsbo.

Forfatteren undersøger sammenhængen mellem samfundets skiftende transportbehov fra den tidlige middelalder, til industrialiseringen tog fart omkring 1800. Disse behov sætter han i forbindelse med de tilgængelige vogntyper og endelig de veje, der kom ud af det. Dermed kan han følge udviklingen af det danske vejsystem fra landskabslovenes hjulsporsveje mellem landsbyerne i løbet af vikingetiden og middelalderen, over de nye kongeveje mellem residenserne.

Bogen er udgivet af Slesvigske Vognsamling og Museum Sønderjylland i april 2018. Den er anmeldt i bl.a. VEJHISTORIE nr. 32/2018 og på historie-online.dk.

 

Broerne i København

 

Broerne i København af Peter Olesen.

Bogen viser rundt til mere end 25 af hovedstadens utallige broer – over havneløbet og de forskellige kanaler og til lang række broer inde på land. Både de gamle og de nye.

Bogen udkom 24. januar 2018.

Se forlagets beskrivelse af bogen (viser også nogle få prøvesider).

 

 

Færgen er i havn om få minutter

 

En nostalgisk rejse på hovedvejene til søs, beskrevet af Flemming Søeborg.

Bogen er på 240 sider. Den udkom i oktober 2017.

Den blev anmeldt i VEJHISTORIE nr. 32/2018.

 

 

Til Rigets forsvar og Byens gavn

 

I 2017 kunne København fejre sit 850-års jubilæum. I det rigt illustrerede trebindsværk Til Rigets forsvar og Byens gavn fortæller Bjørn Westerbeek Dahl om Københavns udvikling i perioden 1600-1728 fra en lille by af middelalderligt tilsnit til “Kongens København” med et kraftigt præg af barokkens idealer: lange lige gader, symmetri, harmoni og ‘Zirlighed’, som man i samtiden udtrykte det. Det hele var omsluttet af fæstningsværkernes volde og grave. Læs mere i forlagets pressemeddelelse. Værket er anmeldt i historie-online.dk.

 

 

The Traffic Systems of Pompeii

 

The Traffic Systems of Pompeii (udg. oktober 2017) er en analyse af trafikmønstre og færdselsregler i det gamle Pompeii på grundlag af slidmærker i byens vejnet.

Se en omtale af bogen på Oxford University Press og en anmeldelse på Forbes.com/Science. Det fremgår bl.a., at man i Pompeii også kendte til myldretidstrafik, forurening og trafikstøj.

Bogen indeholder også et kapitel om trafik og infrastruktur i Romerriget.

 

 

På tur i Danmarks historie

 

På tur i Danmarks historie er titlen på en ny bog, der udkom 11. juni 2017 på Gads Forlag. Bogen indeholder forslag til 47 historiske ture i Danmark – deriblandt langs Drivvejen og Hærvejen i Jylland og Kongevejen fra Nyrup Hegn til Kronborg på Sjælland. Se en anmeldelse af bogen her: historie-online.dk. På det interaktive kort HistoriskAtlas.dk kan man læse en beskrivelse af hver enkelt af de 47 ture – samt om mange andre historiske lokaliteter i Danmark. Bogen er en del af projektet Historier om Danmark, som er et tværgående samarbejde mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen. Læs mere om projektet  på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Historier om Danmark 2017.

 

 

Gods på vej

 

Gods på vej er titlen på et trebindsværk, som er udgivet af Danmarks Tekniske Museum på forlaget Kulturbøger i januar 2017. Det handler om vejtransportens udvikling fra middelalderen til i dag. Forfatteren er Jørgen Burchardt, som er næstformand i Dansk Vejhistorisk Selskab. Læs mere om værket på Teknisk Museums fakta-ark om udgivelsen. De tre bind koster i boghandlen 960 kr. Selskabets medlemmer kan købe dem til en favørpris på 760 kr. + 80 kr. porto ved bestilling hos forlaget på adressen butik@kulturboger.dk. Værket er anmeldt i VEJHISTORIE nr. 30/2017 og på historie-online.dk.