Om selskabet

Print Friendly, PDF & Email

Dansk Vejhistorisk Selskab blev stiftet d. 2. marts 1982. Selskabets formål er at fremme interessen for den historiske udvikling af Danmarks veje og deres brug ud fra samfundsmæssige og tekniske synspunkter.

Formålet søges realiseret ved indsamling og registrering af effekter samt kortlægning og bevaring af historisk interessante vejstrækninger og bygværker. Der samarbejdes i den forbindelse med andre relevante institutioner, selskaber og personer samt ved kontakt med tilsvarende institutioner i de andre nordiske lande.

Selskabet er registreret som frivillig forening i Det Centrale Virksomhedsregister med CVR-nr. 31802067.

Bankforbindelse: Danske Bank, reg.nr. 9570, konto nr. 1691791.

Selskabet er medlem af Dansk Historisk Fællesråd.

Herunder kan du læse mere om selskabet og dets virksomhed: