Selskabets æresmedlemmer

image_print

I henhold til vedtægternes § 5 kan et medlem af selskabet, der har ydet en mangeårig, særlig og af generalforsamlingen anerkendt indsats for selskabet, optages som æresmedlem af selskabet.

 

Selskabet har to æresmedlemmer:

 

Civilingeniør Ivar Schacke. Udnævnt til æresmedlem i 2004.

Cand. mag. Michael Hertz. Udnævnt til æresmedlem i 2020.

 

Tidligere, nu afdøde æresmedlemmer:

 

Auditør Torben Topsøe-Jensen. Udnævnt til æresmedlem i 1993. Afgået ved døden i 1993.

Ingeniørdocent Morten Ludvigsen. Udnævnt til æresmedlem i 1995. Afgået ved døden i 1998.

Tidl. vejdirektør, civilingeniør Per Milner. Udnævnt til æresmedlem i 1996. Afgået ved døden i 2011.

Akademiingeniør Carl Johan Hansen. Udnævnt til æresmedlem i 2014. Afgået ved døden i 2016.