Mindeord over Carl Johan Hansen

Carl Johan i Dubai 2015 (3)Carl Johan døde uden varsel den 22. februar 2016. Det er et stort tab for familien. Det er også et stort tab for Dansk Vejhistorisk Selskab.

Carl Johan var på mange måder et enestående menneske. En beskeden og meget vidende person inden for historie, kultur, musik – og vejhistorie. Han var internettet, før internettet blev opfundet. Når man stillede Carl Johan et spørgsmål, fik man altid svar, og Carl Johan så ofte overrasket ud over, at spørgsmålet i det hele taget var blevet stillet.

Carl Johans interesse for veje og broers historie kom naturligt gennem mange års ansættelse som akademiingeniør i Vejdirektoratet. I 1982 var Carl Johan en af initiativtagerne til stiftelsen af Dansk Vejhistorisk Selskab, hvis formål er at fremme interessen for den historiske udvikling af Danmarks veje og deres brug ud fra samfundsmæssige og tekniske synspunkter. Carl Johan var også medvirkende til at få HKH Prinsgemalen som Selskabets protektor. Carl Johan var medlem af bestyrelsen og æresmedlem i Selskabet.

Dansk Vejhistorisk Selskabs virksomhed omfatter foredrag, museumsbesøg og ekskursioner til vejhistoriske lokaliteter. Selskabet arrangerer endvidere hvert år en vejhistorisk og kulturel rejse til udlandet, hvor medlemmer af Selskabet og kontaktpersoner i det pågældende land giver deltagerne en indlevende guidning på turen. Selskabet har i de senere år været i Sverige, Norge, Nordtyskland, Finland, Baltikum og på Færøerne.

Uden Carl Johans engagement og energi havde det næppe været muligt at gennemføre disse arrangementer og rejser med samme store udbytte.

Carl Johan har gennem en lang årrække været en del af redaktionen af Dansk Vejtidsskrift/Trafik & Veje og har bidraget med et meget stort antal artikler til bladet om vejhistoriske emner.

Carl Johan var en ener – og en kæmpe inden for den vejhistoriske verden.

I Dansk Vejhistorisk Selskab føler vi det som et stort savn, at Carl Johan ikke er mere.

 

Æret været hans minde.

 

Bo Tarp, formand for Dansk Vejhistorisk Selskab.